2017 m. liepos 2 d., sekmadienis

Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos vainikavimo ceremonija.

Lygiai prieš 90 metų, tai yra, 1927 m. liepos 2 d., Vilniuje vainikuotas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas. Pagrindinės iškilmės vyko Katedros aikštėje, ceremonijai vadovavo aukščiausias Lenkijos Katalikų bažnyčios hierarchas – Varšuvos arkivyskupas, kardinolas Aleksandras Kakowskis.

Aušros Vartų Dievo Motina. XX a. 1-osios pusės atvirukas.

Iškilmėse taip pat dalyvavo maršalas J. Pilsudskis, tuometinis Lenkijos prezidentas I. Moscickis, daugybė valstybininkų bei kariuomenės vadų. Sakoma, kad šventė ir meldėsi visas miestas. Vilniaus gatvėse ir bažnyčiose susirinko apie 150 tūkst. žmonių.


Varšuvos arkivyskupas kardinolas Aleksandras Kakowskis

Iškilmių metu neseniai restauruotam Aušros Vartų paveikslui suteiktas Gailestingumo Motinos (Mater Misericordia) titulas, visuomenei pristatytas specialus paveikslo aptaisas su karališka karūna prie jo. Karūną palaimino pats popiežius Pijus XI, o prie stebuklingu laikomo paveikslo, supamas vyskupų, pritvirtino kardinolas A. Kakowskis.


Kardinolas A. Kakowskis tvirtina karūną – auką nuo lenkų tautos. 

Tai buvo savotiška auka Dievo Motinai nuo lenkų tautos. Tiesa, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui aukso karūna buvo kažkur paslėpta. Kur? To iki šiol niekas nežino ir nieks jos nerado. Beje, paveikslui buvo pasiūta ir savotiška mantija, dengianti Dievo Motinos atvaizdą iš kitos pusės. Ant jos buvo išsiuvinėtas baltas erelis – Lenkijos valstybės herbas.


Paveikslas išnešamas iš Vilniaus katedros (kadras iš kino kronikos)


Nors į Vilnių suvažiavo daugybė maldininkų, nuotraukoje matyti, kad iš arti stebėti ceremoniją galėjo nedaugelis (kadras iš kino kronikos).

Beje, vėliau gimė vienas pasakojimas, kurio tikrumo negalima nei paneigti, nei patvirtinti. Prasidėjus pagrindinei ceremonijos daliai ėmė pliaupti lietus. Kai vienas dvasininkas bandė skėčiu pridengti Pilsudskio galvą, tas neva atsakęs: „Paslėpk, tėve, lietsargį. Karūnuoja Dievo Motiną! Dabar aš ne maršalas, o tik kuklus Jos tarnas“.  

Gali būti, kad peno pasakojimui suteikė žemiau esanti nuotrauka, kurioje Pilsudskis kažką sako skėti virš jo galvos laikančiam dvasininkui. Pokalbis matomas ir kino kronikoje. Tiesa, apie ką kalbėta, taip ir liko neaišku. 


Lietingos ceremonijos dalyviai: J. Pilsudskis (dešinėje) ir I. Moscickis (kairiau)


Karinis paradas karūnavimo proga. 

Ceremonijos video galima pažiūrėti čia.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą