2017 m. liepos 21 d., penktadienis

Francišekas Duchinskis ir jo rusų tautos kilmės teorija

1816 m. dabartinės Ukrainos teritorijoje nusigyvenusių šlėktų šeimoje gimusį Francišeką Duchinskį (Franciszek Henryk Duchiński) labiausiai išgarsino ne moksliniai laipsniai, ne etnografijos ir istorijos darbai, ir net ne tai, kad jis buvo Paryžiaus etnografų draugijos viceprezidentas. Labiausiai šio pono pavardę išpopuliarino savita teorija apie rusų tautos kilmę. Šiais laikais jis neabejotinai būtų pavadintas didžiausiu rusofobu.


Lenkų–rusų santykiai visuomet domino Duchinskį. Domino tiek, kad jis jiems skyrė keletą savo knygų. Be jokios abejonės, su mokslu Duchinskio teorijos apie rusų kilmę neturi nieko bendro, bet nepamirškime, kad XIX a. panašias teorijas apie nemėgstamus kaimynus turėjo kone visos didžiosios tautos. 


Francišekas Duchinskis (1816–1893)

Iš esmės Duchinskis teigė, kad:

Didžiarusiai (jis juos vadina maskoliais) nėra nei slavai, nei indoeuropiečiai. Tai – iš Vidurio Azijos atklydusių genčių ir mongoloidų kilčių mišinys.

Tikrieji rytų slavai – mažarusiai (ukrainiečiai) ir baltarusiai (gudai) – jaunesnieji lenkų broliai. Maskoliai pavogė senąją šių genčių kalbą ir iškraipė ją savo maniera.

Duchinskio manymu neeuropietišką maskolių kilmę liudija jų polinkis į chaotišką kolektyvizmą, tuo tarpu europiečiams visuomet buvo būdingas „privačios nuosavybės pojūtis“ ir didelis individualizmas.

Pasak Duchinskio, natūrali „slavus“ nuo „netikrų slavų“ skirianti siena – Dniepras–Dauguva.

Po "etnogenezės" seka "politika". Žinoma, čia į scena žengia „didi broliška lenkų tauta“...

– Duchinskis tvirtino, kad nei ukrainiečiai, nei baltarusiai nesugebės pasipriešinti skaitlingoms didžiarusių (maskolių) ordoms, todėl jų pačių interesuose susijungti su Didžiąja Lenkija. Patys lenkai – išrinktoji slavų tauta ir rytinis Europos gynybos nuo „aziatų“ bastionas. Taigi, visos buvusios Abiejų Tautų Respublikos tautos turėtų atsiduoti Didžiosios Lenkijos globai!


Nuo 1846 m. Duchinskis gyveno ir rašė Prancūzijoje. Savaime suprantama, juk didžioji Lenkijos dalis tuo metu buvo Rusijos imperijos sudėtyje. Be jokios abejonės, jei jis rašytų Lenkijoje, tai, ko gero, atsidurtu katorgoje. 

Lenkų tarpe Duchinskio idėjos buvo gana populiarios dar XX a. pradžioje. Pats jis mirė 1893 metais. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą