2017 m. birželio 27 d., antradienis

Kaip vokiečiai guralių SS dalinį formavo

Guraliai (gόrali – kalniečiai) – Pietinėje Lenkijoje gyvenanti etninė grupė. Lenkai guralius laiko lenkais, tačiau patys guraliai taip mano ne visuomet. Kartais teigiama, kad guralių kilmėje susipynė vakarų slavų ir Balkanų valachų šaknys. Nuo lygumų lenkų guraliai skirasi tautiniu kostiumu, tarme, turi savitas tradicijas. Jų „separatistinė“ gurališkoji savimonė niekada nebuvo pernelyg stipri.


1939 m., Lenkiją okupavus vokiečiams, iš Berlyno nuleidžiamos direktyvos atrasti aktyviausius guralių „separatizmo“ šalininkus, remti jų judėjimus, skatinti guraliuose skirtingumo nuo lenkų pajautą. Vienu iš tokių lyderių tapo Wacławas Krzeptowskis, aktyvus guralių-vokiečių draugystės šalininkas. „Sąmoningiems guraliams“ pradėti dalinti specialūs dokumentai, liudijantys jų priklausymą „guralių tautai“ (Goralenvolk).


Wacławas Krzeptowskis

1942 m. vokiečiai panoro suformuoti guralių Waffen-SS legioną. Aktyviai agituota Zakopanėje ir Novy Targo miestuose, atidaryta 10 verbavimo punktų, tačiau guraliai į SS nepanoro. Savanorių užsirašė labai mažai. Apie vokiečių numatytus 10 000 karių nebuvo nė kalbos.


Trečiojo reicho vietininkas okupuotoje Lenkijoje Hansas Frankas ir tradiciniais guralių drabužiais vilkintis Wacławas Krzeptowskis

Iki 1943 m. sausio užsirašė 300-400 savanorių, iš kurių pusė karo tarnybai tiesiog netiko dėl sveikatos ar kokių kitų priežasčių. Likę 216 vyrų išsiųsti į mokomąją SS stovyklą Travnikuose, bet absoliuti dauguma, sužinoję, kad tarnaus ne Guralių legione, o greičiausiai bus priskirti ukrainiečių SS daliniui, iššoko iš traukinio ir pabėgo, vėliau slapstėsi.

Į Travnikus atvykę 12 guralių iškart buvo sumušti ukrainiečių. Žinomos kai kurių Travnikuose nukentėjusių guralių pavardės: Marzec, Suleja, Karkosz, Mytkowicz, Duda. Maža, kad vokiečių dokumentuose guraliai nebuvo lenkai, bet užtat juos lenkais laikė ukrainiečiai.


Guralių bendruomenės ir nacių administracijos susitikimas.

Vokiečius papiktino toks guralių „nedėkingumas“ už visas „suteiktas privilegijas“. Generalinės gubernijos SS ir policijos vadas Frydrichas W. Kriugeris vėliau rašė: „Guraliai ne tik nėra geresni už lenkus, bet priešingai – jie labiau netikę, nei lenkai! Juos gal ir galima pasitelkti vykdant sargybos funkcijas, bet Waffen-SS guraliai netinka“.


Tuo visi vokiečių bandymai patraukti guralius savo pusėn, išskirti juos iš lenkų ir suformuoti SS dalinį, žlugo.


Okupuotoje Lenkijoje išleistas pašto ženklas, kuriame pavaizduoti guraliai.

**

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą