2017 m. kovo 4 d., šeštadienis

Švedų didikas ir mėlynoji suomių svastika

Prieš keletą dienų FB rašiau, kad suomiai savo karinių oro pajėgų emblema pasirinko mėlyną svastiką todėl, kad pirmasis lėktuvas, kurį jiems padovanojo Švedijos didikas Ericas von Rosenas, buvo pažymėtas būtent šiuo simboliu. Kas toks tas paslaptingasis ponas?

Iš senos grafų giminės kilęs Ericas von Rosenas (Carl Gustaf Bloomfield Eric von Rosen) gimė 1879 m., Stokholme. Jame susipynė vokiškos ir švediškos šaknys. Įgijo puikų išsilavinimą, vedė švedų baronaitę su kuria susilaukė šešių vaikų.


Ericas von Rosenas

E. von Roseną galima pavadinti visų galų specialistu. Jis domėjosi germanistika, egiptologija, etnografija, gamtos mokslais, užsiėmė labdara, daugeliu kitų visuomeninių veiklų. Kažkuriuo momentu savo asmeniniu ženklu E. von Rosenas pasirinko svastiką, kuria pradėjo žymėti asmeninius daiktus. Sakoma, kad svastiką jis nusižiūrėjo tirdamas Gotlando runų akmenis. Tai galėjo įvykti pirmajame XX a. dešimtmetyje.


Ericas von Rosenas (ne tokio jauno amžiaus)

Nepaisant to, kad didelė dalis švedų aristokratų šnairokai žvelgė į nepriklausomą valstybę bandančius kurti suomius, laikydami juos antrarūše tauta, E. von Rosenas sveikino šį žingsnį. Norėdamas padėti suomiams sukurti karines oro pajėgas, jis už savo pinigus nupirko ir padovanojo jiems pirmąjį prancūzų gamybos lėktuvą Morane-Saulnier L, kurį papuošė savo simboliu. Suomiai, žinoma, dovaną priėmė, ir padėkos ženklan nusprendė padaryti mėlyną svastiką šalies KOP emblema.


E. von Roseno dovanotas, pirmasis Suomijos KOP lėktuvas


Suomijos KOP lėktuvas. Mėlyna svastika korpusas ir sparnai žymėti iki 1945 m. 

Su nacizmu šis ženklas, žinoma, tuomet nieko bendro neturėjo, tačiau netrukus į nacizmą pasuko pats... E. von Rosenas. Reikalas tas, kad von Rosenas buvę vedęs garsiojo Hermanno Goeringo žmonos seserį. Tiesa, E. von Rosenas su būsimuoju nacistinės Vokietijos reichsmaršalu susipažino dar tuomet, kai pastarasis nepažinojo Hitlerio. Abu juos siejo meilė aviacijai, o Goeringas, be viso kito, dar buvo nusipelnęs Pirmojo pasaulinio pilotas.


Hermannas Goeringas ir Ericas von Rosenas su žmonomis - sesutėmis. 

Sakoma, kad būtent Goeringas galėjęs patraukti E. von Rosena prie nacistinių idėjų ir tas tapo Švedijos Nacionalsocialistinio bloko nariu. Realiai šis blokas niekuomet didelės įtakos neturėjo ir 1945 m. suiro. Pats Ericas von Rosenas mirė netrukus, 1948-aisias.


Nacionalsocialistinio bloko lapelis, kviečiantis į susitikimą su E. von Rosenu

Iš grafo vaikų labiausiai išgarsėjo 1909 m. gimęs sūnus Carlas Gustafas von Rosenas. Jo istorija ne mažiau įdomi, bet labai trumpai...

Carlas Gustafas tapo aviatoriumi. Dalyvavo suomių pusėje Žiemos kare prieš sovietus, tačiau politinėmis tėvo pėdomis nepasekė. Kadangi buvo vedęs olandę, pasipiktino vokiečių įsiveržimu į šią mažą šalį, pasiprašė priimamas į britų karines oro pajėgas, bet jo nepriėmė dėl... giminystės su Hermannu Goeringu. Žuvo Carlas Gustafas von Rosenas 1977 m. Etiopijoje, humanitarinėje misijoje. 


Carlas Gustafas von Rosenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą