2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Vasilisa Kožina. Mitas ar tikrovė?

1812 m., kai Rusija kariavo su Napoleonu, Sankt Peterburgo žurnale „Tėvynės sūnus“ atsirado pastabėlė apie tokią Smolensko gubernijoje gyvenančią kaimo seniūno žmoną, liaudies didvyrę Vasilisą Kožiną.

„Vienas vietinis pirklys, neseniai vykęs dėl smalsumo į Maskvą ir jos apylinkes, pasakoja tokį nutikimą, kurio liudytoju jis tapo. Vieno Syčevo valsčiaus kaimo seniūnas į miestą vedė belaisvių partiją. Jam išvykus valstiečiai atvedė dar kelis pagautus prancūzus ir atidavė juos seniūno žmonai Vasilisai, kad toji juos pristatytų kur reikia. Vasilisa surinko valstiečius, atsisėdo raita ant žirgo, paėmė į rankas dalgį ir, jodinėdama aplink belaisvius, rėkė storu balsu: „Na, piktadariai prancūzai! Žengte marš!“ Vienas belaisvis karininkas buvo suerzintas, kad moteris nusprendė jam vadovauti ir nepakluso. Vasilisa tuoj pat smogė jam dalgiu per galvą ir prancūzas krito negyvas prie jos kojų. Vasilisa suriko: „Visiems jums, vagims ir šunims, bus tas pats, jei kas bent pajudės! Jau aš dvidešimčiai tokių kaipo jūs nenaudėlių nutraukiau galvas! Marš į miestą!“


"Alkanos žiurkės prancūzai" ir karžygė Vasilisa Kožina. XIX a. paveikslėlis pagal Aleksejaus Vasnecovo medžio raižinį. 


"Seniūno žmonos Vasilisos Kožinos konvojuojama Napoleono gvardija"

Gandas apie rūstų Vasilisos Kožinos patriotizmą (?) pasklido po visą Rusiją. Istoriją perspausdino dar keli to meto laikraščiai, žinoma, nuo savęs pridėdami kokią nors detalę. Netrukus pasigirdo kalbų, esą V. Kožina „vadovavo iš moterų sudarytam partizanių būriui“, „šauniai mušė prancūzus“ ir net „gavo medalį“. 1813 m. tapytojas Aleksandras Smirnovas nutapė Vasilisos Kožinos portretą. Ji tapo tautos pasipriešinimo heroje, apie kurią... niekas nieko konkretaus nežinojo.


1813 m. A. Smirnovo tapytas Vasilisos Kožinos portretas, kuriame matomas ir neva jai įteiktas medalis.


Dabartiniai šios mįslingos istorijos tyrinėtojai papasakoti gali nedaug. Vieni teigia, kad visas šios moters „didvyriškumas“ – beginklio prancūzo nužudymas, kiti tvirtina, kad tokia seniūno žmona Vasilisa Kožina apskritai vargu ar egzistavo. Bet kuriuo atveju kažkokių patikimų duomenų apie jos narsią veiklą partizanų būrio sudėtyje nėra. Greičiausiai tai bus liaudies sukurtas mitas.  


Mitinis Vasilisos Kožinos moterų-partizanių būrys doroja prancūzus.


2012 m. Rusijoje išleista proginė dviejų rublių moneta su V. Koževos atvaizdu.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą