2016 m. lapkričio 4 d., penktadienis

Apie nesantuokinių vaikų pavardes

Priešrevoliucinėje Rusijoje buvo susiklosčiusi įdomi nesantuokinių vaikų pavardžių tradicija. Dažniausiai taikyta tuomet, kai nesantuokinių palikuonių susilaukdavo kilmingi visuomenės atstovai.

Atvejai, kai kilmingas žemvaldys seksualiai išnaudodavo savo baudžiauninkes ar leisdavosi į santykius su „ne jo lygio“ moterimi Rusijos imperijoje nieko nestebino. Žinoma, tokie santykiai nebuvo laikomi moraliais ir reiškė didesnį ar mažesnį dorovinį kilmingojo nuopuolį, bet iš esmės tai buvo visiems žinoma vieša paslaptis. Dėl to nieks niekam akių nebadė. 

Savaime suprantama, iš tokių santykių gimdavo palikuonys, kurių gyvenimas galėjo susiklostyti įvairiai. Kilmingas biologinis tėvas galėjo dalinai (netiesiogiai) pripažinti tėvystę, arba jos nepripažinti.

Dalinis (netiesioginis) tėvystės pripažinimas reiškė, kad nors atžala negauna visų santuokinio vaiko teisių, tėvas gali pasirūpinti geresniu (ar netgi visai padoriu) savo vaiko išsilavinimu, leisti jam užimti ne pačias paskutines pareigas dvare, išlaisvinti nuo baudžiavos (jei motina - baudžiauninkė). Juos siejo neoficialus giminystės ryšis, nors įstatymiškai jie buvo svetimi žmonės (žinoma, galima buvo nesantuokinį vaiką pripažinti ir įstatymiškai).


Nepripažinimas dažniausiai reiškė tiesiog nepripažinimą. Vaikas gaudavo motinos, ar jos vyro – kokio nors valstiečio pavardę. Biologinis tėvas savo atžalą tiesiog ignoruodavo.

Tačiau būdavo dar kitokios pavardės. Jas, pavyzdžiui, tyrinėjo vokiečių kilmės Rusijoje gimęs slavistas Borisas Ottokaras Unbegaunas (1898-1973).

Jis teigė, kad nesantuokinių vaikų pavardės carinėje Rusijoje kartais būdavo sutrumpintas ar kiek pakeistas biologinio tėvo pavardės variantas.

Pavyzdžiui, nesantuokinis Voroncovo sūnus tapdavo Rancovu, Dolgorukovo – Rukovu, Naumovo – Umovu, Potiomkino – Tiomkinu. Kai kada nesantuokinio vaiko pavardė buvo savotiška biologinio tėvo pavardės anagrama ar atvirkštinis variantas: Šubinas – Nibušas. Dar vienas variantas – pavardė pagal gimimo vietą. Pavyzdžiui, Vrevskis (gimęs Vrevo kaime).   

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą