2016 m. spalio 14 d., penktadienis

NKVD-istinis uolumas. Ježovas Stalinui.

Toks įdomus dokumentas pasitaikė, tiesa, ne itin raiškios rezoliucijos. 1937 m. NKVD liaudies komisaro Nikolajaus Ježovo pranešimas Stalinui.

„VKP(b) sekretoriui
draugui Stalinui

Draugas Mikojanas prašo, Armėnijos apvalymo nuo antisovietinių elementų tikslais, leisti papildomai sušaudyti 700 žmonių iš dašnakų* bei ir kitų antisovietinių elementų.
Siūlau papildomai** sušaudyti 1500 žmonių, iš viso su aukščiau minėtu skaičiumi – 2000 žmonių“.

SSSR vidaus reikalų liaudies komisaras
Generalinis valstybės saugumo komisaras
N.Ježovas

1937 m. rugsėjo 22 d.“

Kairėje Stalino rezoliucija: „Už. J.S

Žemiau pritarusiųjų sąrašas: Molotovas, Kaganovičius, Kalininas, Gubaris (?)


Pastaba:
* dašnakai – armėnų „buržuaziniai nacionalistai“. Pavadinimas kilo nuo „Revoliucinės Armėnijos federacijos“ (sutrumpintai: Dashnak) – seniausios armėnų partijos, įkurtos dar 1890 m. Dašnakai kovojo už Armėnijos nepriklausomybė prieš turkus ir komunistus, tačiau pastariesiems pralaimėjo. Partija buvo sutriuškinta ir veikė emigracijoje. Savaime suprantama, 1937 m. jokių dašnakų Armėnijoje nebuvo, bet šiuo žodžiu sovietai ėmė vadinti visus jiems nepatinkančius vietos gyventojus.
** Paryškinta mano

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą