2016 m. spalio 4 d., antradienis

Michailo Lermontovo "Pranašystė"

1830 m. žymus rusų poetas ir literatūros klasikas Michailas Lermontovas (1814-1841), kuris daugiau žinomas patriotiniu eilėraščiu apie Borodino mūšį prieš Napoleono kariuomenę, parašė trumpą kūrinį „Pranašystė“ (Предсказание).

Kūrinys įdomus tuo, kad M.Lermontovo pranašystė, o greičiausia - literatūrinis spėjimas, faktiškai išsipildė beveik po devyniasdešimties metų. Aišku, kūrinį geriau skaityti originalo kalba ir įspūdi rusiškai jis palieka kur kas didesnį. Bet tiems, kas rusiškai nemoka, pateikiu beveik pažodinį, visiškai nerimuotą, neglūdintą vertimą. Kaip sakant, kad suprasti apie ką kalbama...


Michailas Lermontovas (1814-1841)

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;

И будет всё ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Михаил Лермонтов, 1830

**

Pranašystė

Ateis metas, Rusijai juodas metas,
Kai kris carų karūna;
Pamirš minia* jiems buvusią meilę,
Ir daugelio maistu taps mirtis ir kraujas;

Kuomet vaikų, kuomet nekaltų moterų,
Nebeapgins paniekintas įstatymas;
Kai maras nuo dvokiančių, negyvų kūnų
Pradės klajoti tarp sielvartaujančių kaimų;
Kad skara iš lūšnų kviestų,
Ir badas ims niokot šį varganą kraštą.
Ir kruvina aušra nudažys upių vilnis;
Tą dieną pasirodys galingas žmogus,

Tu jį pažinsi – ir suprasi,
Kodėl jo rankose bulato peilis:
Ir vargas tau – tavo verksmas, tavo dejonė
Jam juoką tesukels...

Jame bus viskas - siaubinga ir niūrų
Kaip jo apsiaustas su styrančia apykakle...


Michailas Lermontovas, 1830

* iš tiesų žodis "minia" čia ne visai tikslus. Originale - чернь - žemiausi, tamsiausi visuomenės sluoksniai. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą