2016 m. spalio 28 d., penktadienis

Karo architektūros monstrai. Priešlėktuvinės gynybos bokštai

Priešlėktuvinės gynybos bokštai (Flakturm). Taip Trečiajame reiche vadinti didžiuliai, tvirtoves primenantys antžeminiai betono bunkeriai, ant kurių stogo būdavo užkeliami stambaus kalibro priešlėktuviniai pabūklai.
Miestas sugriautas, o priešlėktuvinės gynybos tvirtovė nė krust...

Nuo priešlėktuvinės gynybos bokštų (toliau - PGB) stogo galima buvo efektyviau apšaudyti priešo lėktuvus, o pačiose tvirtovėse oro pavojaus metu slėpdavosi miesto gyventojai.

PGB dažniausiai statė sukarinta inžinieriaus dr. Fritzo Todto vardo statybos organizacija (Organisation Todt). Jei bokštai numatyti gyvenamųjų namų, ar kitokios paskirties statinių vietoje, jų savininkams būdavo išmokamos kompensacijos.


Berlyno PGB . Stambaus kalibro zenitinis pabūklas.


Mažesnio kalibro zenitinis pabūklas.

Kas lėmė PGB statybą:

- Siekis geriau apginti centrines miesto dalis. Siaurose, tankiai užstatytuose gatvėse zenitiniams pabūklams trukdė aukštesnių pastatų sienos, bet to, ne kiekviena gyvenamojo namo stogo konstrukcija galėjo išlaikyti sunkesnes patrankas.

- Siekis efektyviau panaudoti priešo lėktuvų aptikimo įrangą, radijo lokatorius. Kuo aukščiau, tuo mažiau trukdžių. Tas pats galioja galingiems prožektoriams. 

- Paprastesnis bendrų gynybos veiksmų koordinavimas. Geresnis matomumas, greitesnis situacijos įvertinimas. 

- Ekonominis išskaičiavimas. Taip, PGB kainavo kosmines sumas, bet kur kas pigiau pastatyti didžiulį antžeminį bunkerį storomis betono sienomis, kuriame galėjo slėptis visi aplinkinių kvartalų, ar net rajonų, gyventojai, nei daugybę požeminių slėptuvių.


Mokomasis pavojus

Paprastai statytas ne vienas bokštas, o iki pusės kilometro atstumu nutolusi bokštų porą. G-bokštais vadinti „kovos bokštais“, o L-bokštais – valdymo bokštai“. Zenitiniai pabūklai būdavo užkeliami ant G-bokšto, kurio įgula dalyvaudavo tiesioginiame mūšyje, o L-bokšte vadovybė koordinavo veiksmus, čia veikė radijo lokatoriai. Ant valdymo bokšto stogo irgi būdavo zenitinių pabūklų, bet daugiau pačiam bokštui ginti.

Abiejų bokštų personalas tarpusavyje palaikė nenutrūkstama telefoninį ryšį po žeme išvedžiotais kabeliais.


"Kovos bokšto" statyba 1942 m.


Valdymo bokštas Vienoje

Tai buvo gana protinga sistema. Priešo lėktuvai stengdavosi sunaikinti ugnimi besispjaudantį „kovos bokštą“, tuo tarpu valdymo bokštas stūksojo kiek nuošalėje ir buvo mažiau pastebimas. Stebėtojų valdymo bokšte netrikdė gaisrai, ne taip akino prožektoriai, todėl geriau galima buvo įvertinti padėtį bei mūšio perspektyvą siunčiant nurodymus „kovos bokštui“.


"Kovos bokštas". Toliau matomas vadovybės bokštas su radaru.


Tiesa, patys PGB buvo skirtingų tipų – didesni ir mažesni. Skyrėsi ir ginkluotė: nuo galingų zenitinių pabūklų aukštai esantiems taikiniams naikinti, iki silpnesnių, žemiau skraidantiems lėktuvams.  


"Kovos bokštų" tipai. Kairėje - seniausi ir masyviausia, dešinėje - naujausi. Pastebima bokštų mažėjimo ir apvalėjimo tendencija. Galbūt tai lėmė ekonominiai sumetimai.

Vienintelis iki mūsų dienų išlikęs 1-osios kartos "kovos bokštas" yra Hamburge. Keletas įdomių faktų apie jį:


Masyvi Hamburgo PGT

- Kiekvienos sienos ilgis - 70 metrų, aukštis - 39 metrai. Sienų storis - nuo 2 iki 2,5 metro, stogo storis - pusketvirto metro (galėjo atlaikyti tiesioginį iki 1000 kg sveriančios aviacinės bombos pataikymą). 

- Tvirtovėje buvo penki aukštai, veikė du krovininiais liftai. Prie vienos iš sienų netgi įrengtas keliamasis kranas.

- Stogo kampuose įrengtos keturios "kovos platformos" sunkiesiems zenitiniams pabūklams. Artilerijos sviediniams kelti iš kiek žemiau esančios saugyklos veikė specialūs mechaniniai keltuvai. 


- Pirmajame aukšte buvo įkurta slėptuvė. Joje vienu metu galėjo slėptis 8000 civilių.  Antrajame aukšte - saugykla įvairioms miesto vertybėms bei meno kūriniams. Trečiajame aukšte įrengta karo ligoninė (beveik šimtui lovų) ir kelios operacinės. Ketvirtajame aukšte buvo įsikūrusi PGB įgula. Penktas aukštas buvo sustiprintas papildomu betono žiedu. Čia saugoti artilerijos sviediniai, nuo ypač pavojingų, sunkiai atremiamų antskrydžių slėpėsi zenitininkai. Buvo ir požeminės, "ūkinės" patalpos. 


Vienos PGB

- "Kovos bokštas" aprūpintas nuosavu galingu elektros generatoriumi, nuo miesto vandentiekio atsietu nuosavu vandentiekiu. Čia buvo net savo kepykla ir maisto sandėliai. Taigi, iškilus būtinybei, bokštas kurį laiką galėjo laikytis gana autonomiškai. 

tekstą parengė "Istorijos įdomybės"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą