2016 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

Paskutinis į nelaisvę pasidavęs vokiečių karys

1940 m. į vokiečių kariuomenę buvo pašauktas geografas, vienas iš šiaurinio Špicbergeno salyno tyrinėtojų Wilhelmas Dege. Po Norvegijos okupacijos leitenantas W.Dege paskirtas vadovauti Špicbergeno meteorologijos stočiai, kurioje dar tarnavo vienuolika karių.

Wilhelm Dege (1910 - 1979 m.)

1945 m. pavasarį tolimoji stotis prarado ryšį su Berlynu, todėl nežinojo, kad jų šalis kapituliavo. Norvegų ruonių medžiotojai ginklų nesudėjusius vokiečius aptiko tik tų pačių metų rudenį.

Išgirdęs, kad Trečiasis reichas pralaimėjo, Wilhelmas Dege įsakė savo kariams pasiduoti nesipriešinant ir patvirtino savo įsakymą raštu. Pats jis į nelaisvė pasidavė paskutinis, perdavęs pistoletą norvegų laivo kapitonui.


Po karo Wilhelmas Dege tęsė mokslinę veiklą, dėstytojavo. Mirė jis 1979 m., sulaukęs 69 metų amžiaus.  

W.Degės stovyklos gyvenimo akimirkos įamžintos nuotraukose:

**