2016 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis

1939 m. Sovietų nota Lenkijos pasiuntiniui

Kaip žinia, 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija užpuolė Lenkiją. Vokiečiai ypatingai neslėpė savo ketinimų sudoroti Lenkijos valstybę, nors karo kurstymu bei provokacijomis pasienyje apkaltino pačius lenkus. Pagal slaptus nacių – sovietų protokolus rytinės tuometinės Lenkijos teritorijos turėjo atitekti Maskvai. Tad, kiek luktelėjęs Kremlius nusprendė atsiimti savo dalį.

1939 m. rugsėjo 17 d. vis dar dirbusiam Lenkijos pasiuntiniui buvo įteikta sovietų vyriausybės nota. Jos tekstas paskelbtas to meto spaudoje. Savotiškas propagandos šedevras.


Sovietų vyriausybės nota, įteikta Lenkijos pasiuntiniui Maskvoje 1939 m. rugsėjo 17 d. ryte

„Pone pasiuntiny,

Lenkų – vokiečių karas pademonstravo vidinį Lenkijos, kaip valstybės, silpnumą. Per dešimt karo dienų Lenkija prarado visus savo pramonės rajonus bei kultūros centrus. Varšuva, kaip valstybės sostinė, daugiau neegzistuoja. Lenkijos vyriausybė žlugo ir nerodo jokių gyvybės ženklų. Tai reiškia, kad lenkų valstybė ir jos vyriausybė faktiškai nustojo egzistuoti. Taigi, visos sutartis tarp SSSR ir Lenkijos nustoja galioti.

Likusi be vadovybės Lenkija virto patogiu lauku įvairiems atsitiktinumams ir netikėtumams, kurie gali kelti grėsmę Sovietų Sąjungai. Todėl, buvusi iki šiol neutrali, sovietų vyriausybė daugiau negali iš šalies žvelgti į šiuos faktus.

Sovietų vyriausybė taip pat negali nekreipti dėmesio į tai, kad Lenkijoje gyvenantys kraujo broliai baltarusiai ir ukrainiečiai yra visiškai bejėgiai, palikti likimo valiai.

Įvertinusi visą tai, sovietų vyriausybė nurodė Vyriausiai Raudonosios armijos vadovybei įsakyti kariuomenei kirsti sieną ir apsaugoti Vakarų Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos gyventojų gyvybes bei turtą.

Tuo pat metu SSSR vyriausybė pasirengusi imtis visų priemonių, kad išvaduotų lenkų tautą iš šio nelemto karo, į kurį ją įstūmė neprotingi vadovai bei suteikti jai galimybę gyventi taikų gyvenimą.
Priimkite, ponas pasiuntinį, mūsų patikinimus Jums išreikšta pagarba.

SSSR Užsienio reikalų liaudies komisaras V.Molotovas

Nepaprastam ir įgaliotam Lenkijos pasiuntiniui, ponui Gžibovskiui


Sovietų kariuomenė kerta Lenkijos sieną

Beje, tą pačia dieną spaudoje paskelbta Operatyvinė Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos generalinio štabo suvestinė, kurioje rašoma, kad „gyventojai džiaugsmingai sutinka Raudonosios armijos dalinius“.

**
Tekstai Jums!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą