2016 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis

1860 - 1870 m. Rusijos miestiečių tipai ir profesijos

Rusijos Imperija. Antroji XIX a. pusė. Atrodytų, tepraėjo pusantro šimto metų, bet koks tai keistas buvo pasaulis. Taigi, pateikiame 1860 – 1870 m. Rusijos miestiečių tipus pagal profesijas.  

Vendens nešikas. 
Taip, buvo tokia specialybė. Vandens nešiojimas mieste laikytas gana sunkiu darbu. Vandens reikėjo visiems: turtingesnių gyventojų namams, pirtims, užeigoms, katilinėms.


Vandens nešikai


Du berniukai. Atkreipkite dėmesį, kad aukštus aulinius batus miestuose nešiojo nuo jauno ir seno. 


XIX a. kiemsargis - tai ne visai kiemsargis šiandienos prasme. Jis buvo atsakingas ne tik už švarą namo kieme ir aplink jį, bet ir atlikdavo daugybę kitų darbų: vakare rakindavo kiemo vartus, sargaudavo, rūpinosi namo šildymu ir pan. Tai buvo savotiškas ūkvedys, kurį samdydavo to namo gyventojai ir skirdavo jam kokį kambariuką. 


Kiemsargis


Vežikas.
XIX a. taksistas. Daugelyje Rusijos Imperijos miestų vežikai turėjo savo uniformą ir numerį. Vežikai konkuruodavo tarpusavyje, kaip ir šiandienos taksistai. Kiekvienas jų mieste turėjo "savo vietą".


Kūrikas.
Dirbo katilinėse, parūpindavo anglių ir malkų. 


Mūrininkas.
Tikrai ne pati blogiausia specialybė tais laikais. Geras mūrininkas laikytas profesionaliu amatininku, tad galėdavo tikrai neblogai užsidirbti. 


Vežikas


Prekeivis.
Jų būta įvairių. Visiškų vargšų ir gana pasiturinčių. Šioje nuotraukoje įamžintas tikrai ne pats skurdžiausias prekiautojas, apie ką liudija drabužiai. Prekiautojas galėjo pardavinėti savo produkciją arba tą, kurią jam parūpindavo pirklys. 


Berniukai - gatvės prekiautojai.
Vargu ar buvo kažkokie įstatymai, reguliuojantys vaikų darbą, todėl vertėsi kaip kas gali.


Mėsininkas.
Atkreipkite dėmesį į didžiulį peilį ir įdomias makštis prie šono. Geri mėsininkai, kaip visuomet, gyveno neblogai. Turtingesni mėsininkai gyvulius supirkdavo iš valstiečių, na o skurdesni dorodavo mėsą pagal pirklių užsakymus. 


Du vežikai šildosi arbata


Pirklys.
Žinoma, pirklys - tai jau aukštesnis visuomenės sluoksnis. Tačiau jų irgi būta įvairių: nuo vos suduriančių galą su galu iki tikrų didžponių. 


Paštininkas
Daugelyje Europos šalių paštininkai nešiojo savo, karišką primenančią uniformą, nes tarnyba buvo prilyginama policininkų ar ugniagesių tarnybai. Čia paštininkas net su durklu prie šono. 


Prekeivis


Pavalkus arkliams gaminantis amatininkas. 
Geras amatininkas visuomet gyveno neblogai. Šio pavalkų gamintojo drabužiai tikrai ne patys blogiausi. 


Prekeivis


Peilių galąstojas.
Gatvėse galima buvo sutikti ir peilių galąstojus. Šios paslaugos teikėjo apranga rodo, kad verslas nebuvo itin pelningas, tačiau klientų, matyt, netrūko. 


Pienininkė.
Tai dažniausiai buvo į miestą atvykusios valstietės, kurios prekiavo savo karvių pienu, nors gal ir supirkdavo. 


Gatvės prekeivė


Prekeivė


Prekiautoja ir jaunasis pirkėjas


Prekyba audiniais


Riestainių pardavėjas ir pirkėjas


Prekiautojas miško gerybėmis


Savo laimikiu prekiaujantis medžiotojas


Prekiautojas gira bei žolelių ir medaus gėrimu, kuris Rusijoje vadinamas "sbiten" (сбитень). Galėjo būti silpnai alkoholinis arba nealkoholinis.


**

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą