2016 m. rugpjūčio 2 d., antradienis

Pilsudskis ir Sachalino čiabuvių gyvenimas

Lietuvoje puikiai pažįstamas Juzefas Pilsudskis turėjo metais vyresnį brolį – Bronislavą (1866 – 1918 m.), kuris gimė ten pat, kur ir Juzefas, - Zalavo dvare dabartiniame Švenčionių rajone.

Bronislavas mokėsi Vilniuje, po to studijavo teisę Sankt-Peterburgo universitete. Savo metu susidėjo su pogrindyje esančiais „narodovolcais“*, buvo suimtas ir apkaltintas rengiant pasikėsinimą į carą Aleksandrą III. Teismas skyrė B. Pilsudskiui mirties bausmę, tačiau netrukus ji pakeista penkiolika metų katorgos tolimajame Sachaline.


Bronislaw Pilsudski (1866 - 1918 m.)

Sachaline B.Pilsudskis atsidėjo mokslinei veiklai: tolimųjų Sibiro tautelių tyrinėjimui, jų folkloro rinkimui, žodynų sudarymui, vietos kraštotyrai.

1903 m., pasibaigus tremties laikui, Bronislavas apdovanotas Rusijos geografų draugijos medalių „Už indėlį į mokslą“. 1905 m. jis įsikūrė Krokuvoje, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išvyko į Šveicariją. 1918 m. žymus etnografas nuskendo upėje. Kai kurie mokslininko pažįstami manė, kad tai galėjusi būti savižudybė.

Žemiau pateiktose nuotraukose B. Pilsudskis įamžino Sachalino čiabuvių gyvenimą.Pastaba:
"Narodovolcai" (iš "Narodnaja Volya", rus. Liaudies valia) - antrojoje XIX a. pusėje Rusijos imperijoje veikusi revoliucinė socialistų organizacija, nevengusi ir teroristinės kovos metodų.

**

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą