2016 m. liepos 23 d., šeštadienis

Linksma kareiviška ABC ir zuavai

Šiek tiek nuotaikingų militaristinių paveikslėlių iš 1883 m. Prancūzijos. Šią abėcėlę sukūrė prancūzų dailininkas Henri de Sta (1846-1920), kuris pats buvo kilęs iš kariškių šeimos, kūrė komiksus, dainas, ir pan.

A – Artilleur
Artilerija


B - Brigadier
Brigadierius arba brigadininkas - tai seržanto laipsnio atitikmuo. Atitinka dabartinio prancūzų žandaro šefo-seržanto laipsnį, o LK panašiai kaip vyresniojo seržanto


C - Cuirassier
Kirasyras - sunkiosios kavalerijos raitelis.


D - Dragon
Dragūnas. Viskas gerai, kas praverčia ūkyje.
Kavaleristai, kurie mūšio vietą pasiekdavo raiti, o kaudavosi pėsti.


E - L'État-major
Dabar tai būtų suprantama kaip personalo, pokyčių ir reformų valdymo vadovo pareigybė. Prancūzijos kariuomenė šią pareigybę perėmė iš Prūsijos kariuomenės.


F - Fourrier
Puskarininkis, panašiai kaip vyresnysis seržantas. Atsakingas už finansus ir aprūpinimą 


G - Gendarme
Žandarus tuo metu turėjo ir kariuomenė. Dabar - Karo policija


H - Hest un Sapeur
Pionierius. Inžinieriniai daliniai


I - Infirmier
Slaugytojas. Tuo metu juos pravardžiuodavo oro drėkintojais, todėl ir paveikslėlis mūsų dienomis ne itin suprantamas.


J - Justice et Ordre
 Taisėsauga.


K - Képi
Kareiviška kepurė.


L - Lignes Telegraphiques
Telegrafo linijos. Ryšininkai.


M - Médecin-Major
Karo medicinos gydytojas. Šiuo atveju "major" - ne laipsnis. Jie dar buvo skirstomi į klases.


O - Officer superieur
Karininkas.


P - Porte-Drapeau
Vėliavnešys. 


Q - Quartier-maître
Jūrinis laipsnis.
Šiandienos Lietuvos kariniame jūrų laivyne - seržantas specialistas.


R - Réserviste
Rezervo karys.


S - Saint-Cyr
Specialios Karo mokyklos (Ecole) kursantas/kadetas (École spécialemilitaire de Saint-Cyr). Devizas: "Mokytis, kad nugalėti!"


T - Turco
Kolonijinė kariuomenė. Šaulys pėstininkas. Šiuo atveju - ne snaiperis. "Tirailleur" buvo vadinami lengvieji, kolonijose tarnaujantys pėstininkai. Įdomu tai, kad žodis "Turcos" Prancūzijos Alžyro lengvųjų pėstininkų daliniams prilipo per Krymo karą, kur rusai juos painiojo su tikraisiais turkais. Vėliau taip buvo vadinami visi kolonijiniai lengvieji pėstininkai.


U - Uniforme
Uniforma. Pėstininkų jaunesnysis leitenantas. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, - Lietuvoje, tokio laipsnio nėra, tad dažnai jis, priklausomai nuo šalies karinių pajėgų struktūros, prilyginamas vyresniajam puskarininkiui arba leitenantui (Lietuvoje būtų leitenantas).


V - Vaguemestre
Military Postmaster - karo paštininkas


X - École Polytechnique 


Karo akademija (Ecole). "X" - pagal logotipą, kaip išskirtinį ženklą


Y - Ya...
Prancūziškas žirgo, kuino raginimas. Turima omenyje karinė geležinkelio tarnyba.


Z - Zouave
Zuavas. Šiuo metu jie jau mažai žinomi. Prie šio karinio dalinio norėtųsi sustoti plačiau.


Galima sakyti, kad zuavai - šiuolaikinių specialiosios paskirties pajėgų "protėviai".  Pats žodis ne prancūziškos kilmės, o kilęs iš žodžio "Zwāwa"  - vienos iš kabilų  genčių - Alžyro berberų pavadinimo. 

Pradžioje šios genties nariai tarnavo Alžyro bėjui - valdovui. Kai Alžyras virto Prancūzijos kolonija, zuavai tapo Prancūzijos kolonijinės armijos dalimi. Netrukus į šį dalinį pradėta rinkti karius iš kitų genčių, ir kitų tautybių atstovus. Išsiskyrė zuavai ne tik tuo, kad jų uniforma buvo labai ryški ir margaspalvė, bet ir savo mobilumu, greitumu, treniruočių specifika. Išskirtinės uniformos dalys: siuvinėta liemenė, labai plačios kelnės, galvą dengianti turkiška feska.Po to kai zuavai ypač puikiai pasirodė 1854-1856 m. Krymo kare, organizacinę jų dalinių struktūrą ir treniruočių  specifiką pradėjo kopijuoti kitų šalių kariuomenės.Beje, 1863—1864 m. sukilimo metu Lenkijoje susikūrė zuavų-mirtininkų būriai. Tik nuo kitų šalių zuavų jie skyrėsi tuo, kad nebuvo tokie spalvingi, o daugiau vyravo tamsios spalvos. Krūtinę puošė baltas kryžius juodame fone.


Krymo karo veteranai - zuavai (kairėje) 

Kitaip tariant, XIX a. antroje pusėje zuavai tapo visų karų ir karinių konfliktų vizitine kortele.perpublikuota iš:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą