2016 m. birželio 13 d., pirmadienis

Esesininkai ir pionierių vėliava

Vakaruose ši foto dažnai aprašoma maždaug taip: „SS kariuomenės divizijos „Das Reich“ kariai demonstruoja mūšiuose užgrobtą Raudonosios armijos vėliavą“. Tačiau šis aprašymas teisingas tik iš dalies.

Taip, Sovietų Sąjungos – Trečiojo reicho karo laikų nuotraukoje iš tiesų užfiksuoti „Das Reich“ esesininkai, bet rankose laiko jie ne sovietų kariuomenės, o raudonųjų pionierių būrio vėliavą ant kurios užrašyta: „Kovai už Stalino – Lenino reikalą būk pasirengęs!“.

Vėliavą vokiečių kariai, ko gero, aptiko kokiame nors Stalino pionierių klube, tačiau Vakaruose, matyt, dėl sovietinės simbolikos niuansų nežinojimo, ji pristatyta kaip kovinė Raudonosios armijos vėliava.