2016 m. gegužės 16 d., pirmadienis

Kaip generolas Leclercas tautiečius sušaudė

Šiose 1945 m. kovo 7 d. nuotraukose netoli Bad-Raichenalio (Vokietija) miestelio užfiksuoti vokiečių tarnyboje buvę prancūzai. Prieš tai kai juos sušaudė tautiečiai iš sąjungininkų remiamos divizijos „Laisvoji Prancūzija“. 

Vienuolika iš sušaudytų priklausė SS divizijai „Charlemagne“ (Karolis Didysis), vienas – 638-ajam prancūzų pėstininkų pulkui Vermachto sudėtyje. Į nelaisvę vietos karo ligoninėje besigydžiusius karius paėmė amerikiečiai, o po to juos perdavė 2-osios šarvuotos divizijos „Laisvoji Prancūzija“ žinion.


Pirmoje nuotraukoje (iš kairės į dešinę) matomas oberštumfiureris Sergėjus Krotovas (Serge Krotoff) – rusų emigranto sūnus, leitenantas Paul Briffaut ir oberšturmfiureris Robert Doffat (pastarasis žvelgia į fotografą). Antroje nuotraukoje - su jais bendraujantis generolas Philippe François de Hauteclocque - „Laisvosios Prancūzijos“ karininkas, geriau žinomas kaip Philippe Leclerc. 


Sulaikyti karo belaisviai drąsiai žvelgė generolui į akis ir elgėsi gana iššaukiančiai. Kai Leclercas išvadino juos tėvynės išdavikais ir pareiškė: „Kaip jūs, prancūzai, drįsote vilktis vokiečių uniformą?“, vienas iš belaisvių atsakė: „O kodėl jus, generole, vilkite svetimą amerikiečių uniformą?“. Sakoma, kad būtent šis atsakymas taip supykdė Leclerca, kad visi belaisviai kitą dieną buvo sušaudyti. Tą pačią dieną kai Vokietija kapituliavo. Nepalaidoti kūnai gulėjo tris dienas, kol juos palaidojo amerikiečiai. 


Generolas Leclercas

Beje, įdomu tai, kad nuosprendžiai jau sušaudytiems prancūzams buvo patvirtinti oficialiu Prancūzijos teismo sprendimu prabėgus keliems metams po karo. Šiandien, praėjus daug metų, kartais prabylama, kad šis epizodas generolo Philippe Leclerco karjeroje (po mirties jis gavo maršalo laipsnį) – ne pats gražiausias.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą