2016 m. gegužės 23 d., pirmadienis

Įdomūs faktai apie sargybinius - jomenus

Šiandien šie žmonės ryškiais kostiumais lydi turistus po Londono Tauerį, o kadaise buvo patys tikriausi jo sargybiniai. Per ilgus šimtmečius vadinamieji „beefeateriai“ tapo savotišku britų monarchijos simboliu ir amžių amžius gyveno pagal griežtas tradicijas. Ceremoninę XVI a. uniformą vilkintys beefeateriai

Oficialus pavadinimas ir simbolika

Sargybinių - jomenų tarnyba (Yeomen Warders) įkurta Anglijos karaliaus Henrio VII (1457 – 1509 m.) laikais. Jie turėjo saugoti Tauerį – pagrindinį šalies kalėjimą ir buvo tiesiogiai pavaldūs valdovui. Oficialus dabartinis tarnybos pavadinimas - „Jos Didenybės karališkųjų rūmų ir Londono tvirtovės Tauerio sargybiniai - jomenai“.

Kartais teigiama, kad žodis „jomenas“ (Yeomen) galėjęs kilti iš „young man“ (ang. jaunas žmogus).

Feodalinėje Anglijoje jomenais vadino karaliaus tarnybon stojusius laisvus, smulkius žemdirbius, o vėliau – kilmingų riterių ginklanešius. Sargybinių - jomenų emblemoje puikuojasi rožė – Tiudorų dinastijos simbolis, kuriai priklausė ir Henris VII. 

Tiudorų rožė sargybinių - jomenų tarnybos emblemoje

Neoficialus pavadinimas

Neoficialiai sargybiniai - jomenai vadinami „jautienos ėdikais“ (beefeaters). Pasak legendos, dėl senovėje suteiktos privilegijos valgyti mėsą, likusią po karaliaus vaišių. 1699 m. Taueryje apsilankęs didysis Toskanos hercogas rašė: „Kasdien jie (sargybiniai) sodinami prie mėsa nukrauto stalo, todėl vadinami mėsėdžiais“. 


Kiek kainavo tarnyba?

Ilgą laiką tarnybą savo noru paliekantis sargybinis - jomenas galėjo perduoti postą pasirinktam žmogui. Dažniausiai darbą „paveldėdavo“ sūnus ar brolis, tačiau neretai šiltą vietą tiesiog parduodavo.

Manyta, kad jomenui labai nepasisekė jei prieš išeidamas į poilsį jis nesugebėdavo pelningai parduoti savo darbo vietos. Galas šiai tradicijai padarytas tik 1826 m., kai Velingtono hercogas nusprendė, kad Tauerio sargybiniais gali būti tik karo tarnybą baigę ir joje pasižymėję vyrai.


Tauerio jomenas - sargybinis. 1877 m. piešinys

Namai

Pradžioje visi „beefeateriai“ turėjo ne tik tarnauti, bet ir gyventi Taueryje kartu su daugybe karališkos šeimos tarnų. Šiandiena jomenai taip pat gyvena tvirtovėje, tačiau, žinoma, kiekvienas jų turi nuosavus, „netarnybinius“ būsus. Beje, už butą Taueryje sargybiniams reikia mokėti nedidelį nuomos mokestį. 


1934 m. nuotrauka

Yeoman Warders Club

Mūsų dienomis Taueryje veikia pub'as „Yeoman Warders Club“. Patekti į jį gali tik tvirtovės sargybiniai ar jų asmeniškai kviesti asmenys. Būtent ten parduodamas originalus džinas „Beefeater“ ir kartus to paties pavadinimo alus, kuris verdamas alaus darykloje „Marston's“.


Džinas "Beefeater"

Ištikimybė tradicijoms

Taueryje griežtai laikomasi daugelio senų tradicijų. Pavyzdžiui kiekvienos dienos vakare vyksta tvirtovės užrakinimo ceremonija, o prieš atvykstant karališkoms personoms rūsiuose ieškoma sąmokslininkų. Pačioms seniausioms tradicijoms jau septyni amžiai.


Tauerio raktininkas 


Ceremoninė lazda


Ginklas

Ravenmaster

Tauerio „varnų prižiūrėtojas“ (Ravenmaster) - viena garbingiausių jomenų pareigybių.

Tvirtovėje ir mūsų dienomis gyvena daugybė varnų. Pasak senos legendos, Britų monarchija gyvuos tol kol Taueryje lankysis varnai. Todėl karalius Čarlzas II nusprendė, kad Taueryje visuomet turi gyventi ne mažiau šešių varnų ir įsteigė ravenmasterio - varnų prižiūrėtojo, pareigybę. Beje, apie Taurerio varnus jau rašėme čia.


Tauerio ravenmasteris Chris Scaife

Munduro magija

Uniforma kiekvienam „beefeateriui“ siuvama individualiai pagal ūgį ir sudėjimą. Tradiciškai jomenai nešioja tamsiai mėlynų spalvų uniformą, kuri įvesta 1858 m., tačiau kur kas populiaresni ceremoniniai Tiudorų epochos apdarai. Šiandien pastaroji uniforma vilkima tik iškilmingais atvejais. Ji sukurta XVI a. viduryje ir nuo to laiko nekito. 


Kasdienė sargybinių - jomenų uniforma. Dabar ant jų išsiuvinėta karalienės Elžbietos II monograma.

Pareigos

Mūsų dienomis tarnybą Taueryje atlieka 37 „beefeateriai“ - Didžiosios Britanijos ginkluotų pajėgų veteranai, tvirti, visko matę, ordinais ir medaliais apdovanoti vyrai. Anksčiau sargybinių buvo kur kas daugiau, tačiau dabar tiek nebereikia. 2007 m. į sargybinių – jomenų gretas priimta pirma moteris, prieš tai 22 metus tarnavusi britų kariuomenėje. Tapti karališkuoju jomenu - daugelio karių svajonė ir puikus užbaigiamasis kariškos karjeros etapas.

Kiekvienas sargybinis - jomenas, be savo ceremoninių pareigų, vykdo ir kitas. Pavyzdžiui, dirba jomenų pub'e ar supažindina lankytojus su Tauerio istorija. 


Ceremoninės funkcijos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą