2016 m. kovo 26 d., šeštadienis

Seniausios ir įdomiausios nukryžiuoto Kristaus skulptūros

Europos bažnyčiose ir muziejuose yra medinių skulptūrinių krucifiksų, amžius kurių siekia ne vieną ir ne du šimtus, o daugiau nei tūkstantį metų.  Taigi, seniausios ir įdomiausios medinės nukryžiuoto Kristaus skulptūros.Manoma, kad tai seniausias išlikęs medinis natūralaus dydžio krucifiksas, kuris saugomas Bavarijos Enghauseno miestelyje, todėl vadinamas Enghauseno kryžiumi (Enghausener Kreuz). Datuotas IX a. pabaiga. Aukštis - 2,32, plotis - 1,78 m. Žinoma, šis meno kūrinys buvo nekart restauruotas.

Dažnai sutinkamas trumpinys INRI reiškia „Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm“ (lot. „Jėzus Nazarietis Žydų Karalius“).


X a. pabaigos ąžuolinis krucifiksas Kelno katedroje. Vadinamas Gero kryžiumi (Gerokreuz), kadangi buvo sukurtas tuometinio Kelno vyskupo Gero užsakymu. Aukštis 2, 88 m. 


XIV a. Torunės (Lenkija) krucifiksas Šv. Jokūbo bažnyčioje. Dėl neįprastos formos dar vadinamas Mistiniu kryžiumi (lenk. Krucyfiks mistyczny). Čia Kristus vaizduojamas nukryžiuotas ant Pažinimo medžio.


Mistinio Torunės kryžiaus fragmentas. Viršuje matomas savo krauju jauniklius maitinantis pelikanas, kas simbolizuoja tėvišką meilę ir pasiaukojimą.


XII a. Imervardo kryžius (Imervard - Kreuz), esantis Braunšveigo katedroje (Vokietija).  Matmenys 2,77 x 2,66 m. 


Ant kryžiaus aptinkamas lotyniškas užrašas, nurodantis menininko vardą "Imervard me fecit" (lot. Imervardas mane padarė).


Gotikinis XIV a. pradžios krucifiksas Kelno Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Autorius nežinomas, tačiau tokio tipo kryžiai vadinti Kryžiumi - šake (Gabelkreuz) arba Maro kryžiumi (Pestkreuz).

Panašūs krucifiksai buvo paplitę Vokietijoje kaip Mistinio kryžiaus atmaina. Kartais tvirtinama, kad šis kryžius vaizduoja Pažinimo ar Gyvybės medį. XIX a. pabaigoje, atgimstant susidomėjimu germanų pagonybe atsirado tvirtinimų, kad kryžius atkartoja pagoniško Pasaulio (arba Gyvybės), medžio vaizdinius, germanišką runų simbolį, kuris Skandinavijoje vadintas Algiz, "gyvybės runą". Kiek tame tiesos - nežinia. Maro kryžiaus pavadinimą ši forma gavo todėl, kad Kristus ant jos dažnai vaizduotas nusėtas maro pūslėmis. 


Dar vienas Maro kryžius. Datuotas XIV a. viduriu. Kabėjo Dievo Kūno bažnyčioje Vroclave, dabar saugomas Nacionaliniame muziejuje Varšuvoje.

1 komentaras: