2016 m. kovo 2 d., trečiadienis

Karo lauko rabinai

Žymusis devizas „Gott mit uns!“ (Dievas su mumis!), besipuikavęs ant vokiečių karių sagčių reiškė, kad tikėjimas Dievu buvo pripažįstamas kaip svarbi kariškos psichologijos dalis. Tačiau kaizerinėje to meto kariuomenėje tarnavo ne tik krikščionys, bet ir išpažįstantys judaizmą. 

Norint patenkinti religinius žydų karių poreikius nuspręsta įsteigti karo lauko rabino (Feldrabbiner) pareigybę. Nuotraukoje įamžinti kariuomenės rabinai, kurie ant kaklo nešioja Dovydo žvaigždę.


Pirmojo pasaulinio karo metais kariuomenės rabinas lygiai su kitais kovojo fronte ir pelnydavo apdovanojimus, tačiau valdant Hitleriui jų nuopelnai neturėjo nė mažiausios reikšmės.

Pavyzdžiui, frontininkas dr. Siegfriedas Kleinas, 2-ojo laipsnio Geležinio kryžiaus kavalierius, 1944 m. žuvo Osvencimo koncentracijos stovykloje.


 Karo lauko rabinas Jacobas Saengeris kartu buvo ir karo medikas


Kariuomenės rabinas Jacobas Saengeris kartu su kariuomenės katalikų kapelionu

Šiai dienai istorikams žinomi apie trisdešimties karo lauko rabino vardai, tarnavusių kaizerinėje kariuomenėje Pirmojo pasaulinio metais.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą