2016 m. vasario 12 d., penktadienis

"Žydiškos erezijos" ir žydai Moskovijoje

Nuo 1470 m., kai Moskovijos stačiatikių tarpe ėmė plisti įvairūs eretiški mokymai, neutralus požiūris į vietos žydus virto labai priešišku. Beje, tie eretiški mokymai vadinti „žydiškomis erezijomis“*, kadangi judaizmas laikytas klaidinga, iki neatpažinimo iškraipyta „tikrojo tikėjimo“ parodija. 

Taigi, nors „žydiškas erezijas“ skelbė visiškai ne žydai, o stačiatikiai (žydas - judėjas negalėjo būti paskelbtas eretiku, nes jis nepriklauso krikščionių bažnyčiai), „tikratikių“ pyktis krito ir ant žydų.


Įvairių religinių sektų paplitimas gimdė kalbas apie "žydiškas erezijas" 
 
Ivanas IV Rūstusis uždraudė žydams kurtis Moskovijoje. Judėjų likimas užimtuose miestuose buvo labai nepavydėtinas. Žinomas atvejis kai caras uždraudė žydų pirkliams iš LDK ir Lenkijos lankytis bei prekiauti jo žemėse. Pasienyje pagautų „verslininkų“ prekės buvo tiesiog naikinamos ar atimamos, o patys žydai varomi atgal. Beje, apie tai Ivanas Rūstusis teikėsi pranešti Žygimantui II Augustui.

Pastaba:
*Visgi tai nėra tikslus senovinės, sunkiai į lietuvių kalbą išverčiamos sampratos "ересь жидовствующих" vertimas. Kalbama apie erezija tų, kas „elgiasi kaip žydai“, „panašūs į žydus“. Šiame kontekste „kaip žydas“ reiškia „nedorai“,  „neteisingai“, „iškreiptai“, „nemūsiškai “, ir pan.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą