2016 m. vasario 7 d., sekmadienis

Paleidimas už "garbės žodį"

Paleidimas iš nelaisvės už „garbės žodį“ sutinkamas dar viduramžiais. Riteriui paėmus į nelaisvę kitą riterį, belaisvis galėjo būti paleistas namo jei prisieks, kad sumokės išpirką, nekariaus daugiau prieš tuos, kas paėmė jį į nelaisvę, ar, kad sugrįš pas juos po sutarto laiko. 

Ši tradicija yra aprašyta ir 1900 m. pasirodžiusiame Henriko Senkevičiaus romane „Kryžiuočiai“, kur lenkų riteriai paleidžia namo kilmingą vakarietį. Manoma, kad toks elgesys su belaisviais riterių bendruomenėje nebuvo jokia išimtis, o tuometinio kariško etiketo norma.
 
Panašus atvejis įvyko ir per Pirmąjį pasaulinį karą.
 
1914 m. rugpjūčio 24 d. britų kapitonas Robertas Campbellas buvo sunkiai sužeistas ir pateko į vokiečių nelaisvę. 


Britų karininkas Robertas Campbellas

1916 m., būdamas karo belaisvių stovykloje Magdeburge, kapitonas gavo laišką iš namų, kuriame buvo rašoma, kad sena ir ligota jo motina atsidūrė ant mirties slenksčio. Nežinodamas ką daryti, kapitonas kreipėsi laišku į Vokietijos kaizerį Vilhelmą II, prašydamas paleisti jį paskutinį kartą aplankyti sergančios motinos, o galbūt ir ją palaidoti.
 
Netrukus atėjo teigiamas atsakymas. Kaizeris sutiko išleisti britų karininką namo už „garbės žodį“, kad praleidęs laiką su motina jis sugrįš į tą pačią karo belaisvių stovyklą. 


Vokiečiai veda britų karo belaisvius

Pabuvęs su sergančia motina Robertas Campbellas sugrįžo maždaug po trijų savaičių ir karo pabaigos sulaukė būdamas vokiečių belaisvis. Beje, sugrįžęs Campbellas bandė "garbingai pabėgti", tačiau tai jam nepavyko.  Kapitono motina mirė 1917 m. 

Vėliau savo sprendimą grįžti Campbellas paaiškino tuo, kad jam negrįžus daugiau joks britų karininkas nebus paleistas susiklosčius panašioms aplinkybėms. 


Britų belaisviai vokiečių stovykloje 
 
Beje, daugiau taip niekas paleistas ir nebuvo, kadangi anglai atmetė analogišką vokiečių karo belaisvio Peterio Gastreicho prašymą. 

Na, o Robertas Campbellas kariuomenėje tarnavo iki 1925 m. Mirė jis 1966 m., būdamas 81 metų amžiaus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą