2016 m. vasario 20 d., šeštadienis

Britanijos fašistai ir susirėmimai Keibl gatvėje

Ketvirtajame XX a. dešimtmetyje Didžiojoje Britanijoje buvo suburta Britanijos fašistų sąjunga (British Union of Fascists - BUF). Ją įkūrė iš kilmingos giminės kilęs politikas seras Oswaldas Mosley. 

1934 m. BUF sukūrė daugybę skyrių visoje Britanijoje bei už jos ribų. Sukurtos ir dukterinės fašistinės moterų, jaunimo organizacijos, Fašistinė britų darbininkų sąjunga, Fašistinių britų universitetų asociacijų federacija su savo atstovybėmis Kembridže bei Oksforde.


Oswaldas Mosley ir jo juodmarškiniai

BUF subūrė savo smogikų būrius bei transporto skyrius, pirmosios medicininės pagalbos ir kraujo perpylimo stotis. Viso organizaciją sudarė apie 50 tūkstančių narių. Fašistų sąjungos smogikai vilkėjo juodus marškinius, todėl vadinti juodmarškiniais (blackshirts), jos simboliu pasirinktas „blyksnis ir ratas“ (flash and circle). 


Britų fašistų "blyksnis ir ratas". Blyksnis (flash) reiškė aktyvią jėgą, o ratas (circle) - vienybę 

Organizacijos vėliavnešiai

Viešų Mosley kalbų metu jo asmens sargybiniai demonstratyviai sumušdavo tuos kas bandė skanduoti antifašistinius lozungus ar kelti bereikalingus klausimus. „Daily Telegraph“ rašė: „Kiekvieną kartą, kai kas nors atsistodavo ir bandydavo ištarti keletą nesutikimo žodžių, tą puldavo dešimt ar penkiolika fašistų, sumušdavo ir išmesdavo iš salės“. Mančesterio „Guardian“ skelbė: „Į pertraukinėjančius Mosley kalbą būdavo atsukami visi salės prožektoriai. Tikėtina, tam, kad pademonstruoti fašistų taikomų metodų efektyvumą...“


 BUF suvažiavimas

1936 m. BUF lyderis sugalvojo surengti partines eitynes East Endo - vargingo Londono rajono, kuriame tuomet gyveno daug žydų, gatvėmis. Eitynėms buvo gautas Londono valdžios leidimas, fašistus lydėjo 10 000 policininkų iš kurių 4000 buvo raiti.


Fašistų eitynės

Spalio 4 d. protestuoti prieš Mosley vedamus radikalus išėjo apie 100 tūkst. miesto gyventojų, tarp kurių nemažą dalį sudarė vietos airių ir žydų bendruomenių atstovai, o taip pat socialistai, komunistai, trockistai, anarchistai. Gatvėse buvo pastatytos kelios barikados. Policija bandė prasiveržti pro barikadas, tačiau demonstrantai jas apgynė. Į mūšį buvo paleista viskas: šiukšlės, supuvusios daržovės, akmenys, lazdos, plytgaliai. 


Eitynėse dalyvavo ir pats Oswaldas Mosley

Pareigūnų žirgų kanopos slydo tyčia pabertais stiklo rutuliukais, kuriais tuomet Anglijoje mėgdavo žaisti vaikai. Mosley juodmarškinių kolona bandė apeiti barikadas, tačiau antifašistai tučtuojau suręsdavo naujas. Po trijų valandų įnirtingų susirėmimų Londono policijos vadovas Philipas Game įsakė nutraukti eitynes ir paragino BUF narius išsiskirstyti. Pagal kitą versiją eitynes sustabdė pats Oswaldas Mosley, supratęs, kad dviejų ar trijų tūkstančių juodmarškinių jėgos beviltiškai nusileidžia politinių jo priešininkų pajėgoms.


Policija lydi BUC narius

Šis nenusisekęs fašistų maršas istorijoje žinomas kaip kautynės Keibl gatvėje (Battle of Cable street), kurių metų sužeista apie 170 žmonių. Pusantro šimto Mosley priešininkų buvo suimta ir vėliau nubausta už riaušių organizavimą. Agresyviąja pusė įvardinti būtent antifašistai, kadangi BUF eitynės buvo visiškai legalios.


Protestuotojų susirėmimas su policija

Po riaušių Keibl gatvėje Britanijos fašistų sąjunga pradėjo prarasti savo populiarumą. Manoma, kad prie to prisidėjo ne tik Mosley kumyro - Adolfo Hitlerio veikla Vokietijoje, bet ir netrukus priimtas įstatymas, draudžiantis viešų susirinkimų metų vilkėti politinę uniformą. 

BUC dar bandė dalyvauti rinkimuose, tačiau nesugebėjo nugalėti nė vienoje apylinkėje. Didžiajai Britanijai stojus į karą prieš Trečiąjį reichą, Britų fašistų partija, kaip penktoji nacių kolona, buvo uždrausta. Oswaldas Mosley buvo suimtas ir iki karo pabaigos kalintas, kaip ir dera kilmingam aristokratui, gana komfortiškomis sąlygomis. Beje, žinoma Mosley frazė, kad, nepaisant simpatijų Hitleriui, karo metu jis kautųsi už savo šalį.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą