2016 m. vasario 26 d., penktadienis

Antiamerikietiškos riaušės Okinavoje

Pagal San-Francisko taikos sutartį 1951 m. Japonija atgavo nepriklausomybę. Tačiau kai kurios sritys vis dar liko JAV valdžioje. Pavyzdžiui, Okinavos prefektūroje galiojo kariniai JAV įstatymai ir buvo atsiskaitoma Jungtinių Valstijų doleriais. Vietos gyventojai nebuvo patenkinti amerikiečių tvarka savo žemėje, todėl tarp JAV karių ir japonų nuolat įsiplieksdavo įvairūs konfliktai. 1970 m. gruodžio 20 d. prefektūros teritorijoje įvyko vienos didžiausių antiamerikietiškų riaušių. Tuomet maždaug penki tūkstančiai japonų susirėmė su septyniais šimtais amerikiečių karių. Buvo sudeginta keliasdešimt automobilių, kitos JAV kariuomenės nuosavybės, įskaitant tarnybinius bei ūkinius pastatus karinėje Kadenos bazėje. 


O prasidėjo viskas nuo eismo įvykio, kai automobiliu važiavusi grupė neblaivių JAV kariškių partrenkė pėsčiąjį japoną. Nors partrenktasis jokių rimtų sužalojimų nepatyrė, grupė netoliese buvusių taksistų pradėjo skanduoti antiamerikietiškus šūkius ir stumdyti karius. Atvykę du JAV karo policijos ekipažai bandė gelbėti saviškius, tačiau tai dar labiau įsiutino minią, kuri augo tiesiog akyse. Policija paleido įspėjamuosius šūvius, tačiau atgal į juos skrido buteliai ir akmenys. Įniršę japonai sumušė amerikiečius, o po to sudegino jų transportą.


Po šio susidorojimo riaušės ne aprimo, o atvirkščiai – plėtėsi. Iki kelių tūkstančių žmonių išaugusi minia vartė automobilius, daužė parduotuvių virtinas, niokojo kitą amerikiečių nuosavybę. Apie penki šimtai aktyviausių prasibrovė į Kadenos karo bazę išlauždami tvorą, kur niokojo ir degino viską kas pasipainiojo jų kelyje. Užvirusiose grumtynėse amerikiečiai panaudojo ašarines dujas ir galiausiai išstūmė japonus iš bazės. Riaušės nuslopo tik kitą dieną. Virš aštuoniasdešimties japonų buvo suimta, šešiasdešimt amerikiečių patyrė lengvesnius ar sunkesnius sužalojimus. 


1972 m. Okinavos prefektūra perėjo Japonijos vyriausybės žinion, nors nuolat mažinamas JAV karių kontingentas ten dislokuotas iki šiol.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą