2016 m. sausio 24 d., sekmadienis

Žiedinis Vakarų fryzų pylimas

Šiaurės Olandijoje, Vakarų Fryzlando regione, stūkso senovinė pylimų ir užtvankų sistema,  vadinama Žiediniu Vakarų fryzų pylimu (ol. Westfriese Omringdijk). Pylimai formuoja didelį žiedą, kurio sienos faktiškai sutampa su dabartinio Vakarų Fryzlando regiono ribomis. 

Jau žiloje senovėje šios žemos, pelkėtos ir durpingos vietos buvo užtvindomos jūros potvynių, tad, siekiant apsaugoti dirbamas žemes ir čia gyvenančius žmones, pradėti pilti patys pirmieji, gana primityvūs bei nepatvarūs pylimai. 

 
Nuotraukoje gal nelabai matosi, bet stovint ant pylimo atrodo, kad marių lygis kiek aukščiau už gatvės lygį

Kadangi Vakarų Fryzlando teritorija yra tarp Šiaurės jūros ir vidinės Olandijos įlankos, audringi vandenys iš abiejų pusių nuolat nuplaudavo užtvankas, užliedavo kaimus, skandindavo nespėjusius pasitraukti žmones. Susidarydavo nauji, laikini ežerai ir salos. Tačiau vandeniui nuslūgus, pylimai buvo vėl atnaujinami, platinami, aukštinami, stiprinami. Gyventojai ridendavo akmenis, pildavo ant jų netoliese iškastą žemę. Darbas vyko ištisas kartas, ištisus šimtmečius.

 
Per visą pylimą nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, tad galima laisvai pakeliauti ratu 

Atskirų užtvankų bei pylimų sistemos buvo nuolat jungiamos viena prie kitos ir XIII a. viduryje galutinai susijungė į ištisinį Didįjį žiedinį pylimą, kurio viduje atsidūrė senosios gyvenvietės ir viduramžių miestai, dirbami laukai ir ganyklos. Susidaro įspūdis, kad jeigu kažkokiu būdu stichija staiga pasiglemžtų visą Šiaurės Olandiją, dabartinis Vakarų Fryzlandas, apsaugotas savo pylimų žiedo, būtų išlikęs pasaulio žemėlapyje tarytum nedidelė, keista sala aukštais žemių krantais ir vidine teritorija, esančia žemiau už jūros lygį. 

 
Šitaip iš "vidinės pusės" atrodo nuo jūros puolimo saugantis pylimas

Pats žiedinio Vakarų Fryzlando pylimo perimetras siekia 126 km, savyje jis talpina apie 800 kvadratinių kilometrų teritoriją. Pylimas jungia didžiausius Vakarų Fryzijos miestus: Medembliką (ol. Medemblik), Enkhauzeną (Enkhuizen), Horną (Hoorn), Šageną (Schagen). Pylimas praeina kiek ryčiau ir vadinamosios „Šiaurės Olandijos širdies“ – Alkmaro (ol. Alkmaar) miesto, kuris, nors ir yra istorinio Vakarų Fryzlando ribose, dabartiniam administraciniam regionui jau nepriklauso. 


Beje, praktiški olandai (o gal ir fryzų palikuonys) puikiai išnaudoja ir pylimo šlaitus


Marių vaizdas nuo pylimo. Tai ne Šiaurės jūra, o vidinės Olandijos marios - IJsselmeer.


Labai daug pagarbos tiems žmonėms, kurie savo darbu gelbėjo gimtąjį kraštą nuo jūros stichijos. Štai paminklas užtvankų statytojui - darbininkui su kastuvu, kurie čia laikomi tikrais tėvynės gynėjais.   


Vakarų Fryzlandas (raudonas apskritimas) Nyderlandų žemėlapyje 


Žiedinis Vakarų fryzų pylimas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą