2016 m. sausio 19 d., antradienis

Apie amerikietiškas "Claymore" minas

Netrukus po Antrojo pasaulinio karo JAV buvo sukurta kryptinio poveikio skeveldrinė priešpėstinė mina M18A1 Claymore. Šios minos nebuvo visiškai įkasamos į žemę ir paprastai sprogdinamos nuotolinio valdymo pulto pagalba. 

Kiekvienos minos korpuse būdavo apie 700 mažų 5,5 mm skersmens metalinių šratelių, kurie, sprogus minai, lėkdavo tik viena kryptimi. Claymore minas amerikiečiai naudojo ir Vietname, tačiau vietnamiečiai netrukus suprato, kad jas galima panaudoti prieš pačius amerikiečius.


Naktį vietnamiečiai tyliai prisėlindavo prie minų ir pasukdavo kovinę jų pusę į amerikiečių pozicijas. Išgirdė tyčia sukeltą triukšmą JAV kariai tučtuojau susprogdindavo minas, bet skeveldros lėkė jiems patiems į veidus. Norėdami to išvengti, amerikiečiai pradėjo dažyti galinę minų sienelę balta spalva, kad ji būtų puikiai matoma nuo stebėjimo postų. 


Beje, miną Claymore galima buvo nesunkiai išardyti tam panaudojus specialų atsuktuvą iš M16A1 komplekto.

Iš minų iškrapštyta sprogstamoji medžiaga- plastidas (C4) kartais buvo panaudojamas maistui lauko sąlygomis pasišildyti. Reikalas tas, kad be detonatoriaus plastidas nesprogsta, tačiau ramiausiai dega ir skleidžia šilumą padegtas paprasčiausiais degtukais. 


Beje, Claymore minos su pašalintais iš jų sprogmenimis tapdavo praktiškai signalinėmis. Jos skleisdavo garsų pliaukštelėjimą nutraukus valą, tačiau buvo visiškai nepavojingos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą