2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis

Valaamo sala - kelio galas

Mažai kas žino, kad Valaamo salyne, Karelijoje, buvo pastatyti Antrojo pasaulinio karo veteranų namai-prieglauda.


1950 m. Karelijos-Suomijos SSR Aukščiausios Tarybos sprendimu Valaame nuspręsta įsteigti karo ir darbo veteranų namus. Šis sprendimas formaliai buvo paremtas tuo, kad salyne daug gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, yra dirbamos žemės, vaismedžių sodų ir pan. Išgriautas vienuolynas puikiai tiko būsimai prieglaudai įrengti.

1952 m. senuose vienuolyno pastatuose įrengtoje prieglaudoje nebuvo normalių sąlygų. Dėl skurdo, vienatvės ir nevilties daug tenykščių gyventojų prasigėrė, daug numirė, o likę gyvi egzistavo nežmoniškomis sąlygomis.

Dailininkas Genadijus Dobrovas 1974 m. pradėjo tapyti ten gyvenusių varguolių portretus, po šešerių metų jis baigė paskutinį, keturiasdešimtą. Į mus žvelgia paraližuoti, bekojai, akli vyrai, moteris be veido (ji nualpo sužinojusi, kad prasidėjo karas ir įkrito veidu į krosnį). Kiekvienas, atsidūręs Valaame, greitai suprasdavo, kad tai jau pabaiga. Dėl baisių gyvenimo sąlygų greitu laiku ištikdavo mirtis, o senose vienuolyno kapinaitėse atsirasdavo dar vienas bevardis kapas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą