2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis

Tado Blindos tuoktuvių dokumentas

Pažįstamas pasidalino įdomiu dokumentu, aptiktu epaveldas.lt puslapyje. Tai – legendinio Lietuvos plėšiko ir „svieto lygintojo“ Tado Blindos tuoktuvių anketa. Gana įdomus lapelis.

Mėgėjiškas vertimas iš rusų:

„Vyko 1867 m. sausio 21 d. Luoknėje. Priešvestuviniai parodymai surašyti dalyvaujant norinčiųjų susituokti liudytojams.

Klausimai ir atsakymai

Koks vardas ir pavardė, o taip pat kokie Jūsų tėvų vardai?

Tadas (originale - Tadeušas), Tado ir Elžbietos, mergautine pavarde Bukontaitė (Bukontovna), Blindų sūnus.
Barbora, Pranciškaus ir Ievos, merg. pav. Janušaitė (orig. Januševna) Viktoravičių duktė.

Kur gimėte? Vieta, parapija, gubernijos valsčius?

Pirmasis – Kinčiulių kaime, antroji – Jucių kaime. Luoknės parapija, Šiaulių valsčius, Kauno gubernija.

Kiek Jums metų pagal metriką?

Pirmam – 20, antrai – 18

Kokios tikybos?

Abu Romos katalikų

Kokios kilmės?

Valstiečiai

Kiek laiko gyvenate šioje parapijoje?

Abu gyvename pat nuo gimimo.

Ar nesate vedę?

Nesame. Viengungis ir mergelė (rus. devica).

Ar savanoriškai ketinate tuoktis?

Savanoriškai

Ar tuokiatės žinant ir sutinkant tėvams, globėjams ar giminaičiams?

Tėvams žinant.

Ar nesate davę nekaltybės įžadų, ir ypač, - vienuoliškų?

Nesame.

Ar nebuvote susižadėję su kitu asmeniu, o jei buvote, tai kada?

Nebuvome susižadėję.

Ar nesieja jūsų kraujo giminystės ryšiai?

Nesieja

Į klausimus atsakėme teisingai ir sąžiningai. Savarankiškai tai patvirtinu (-ame) parašu (pastarasis žodis nubrauktas) trimis kryželiais:

XXX - Tadas Blinda, XXX - Barbora Viktoravičiūtė (orig. Viktoravičiovna)“.

Žemiau liudininkų pavardės ir parašai (taip pat kryželiai) ir akto sudarytojo parašas.

Tai kuo įdomus šis carinės Rusijos laikus siekiantis dokumentas, jei nekalbėtume apie patį Tado Blindos asmenį (beje, apie tikrąją jo žūti skaitykite čia)?

Daugelis istorinių dalykų mūsų skaitytojams puikiai žinomi, bet visgi pasikartosime:

Netgi palyginti grynai lietuviškame krašte vardai ir pavardės rašomos lenkų maniera. Vietoje Tado – Tadeušas, vietoje Pranciškaus – Francišekas, vietoje Ievos – Eva, vietoje Bukontaitės – Bukontovna, liudininkas Juozas Viktoravičius (matyt – Viktoro sūnus) tapo Josifu Viktorovičiumi ir tt.
Blindos pavardės nelabai sulenkinsi, todėl forma Blinda ir liko. Tiesa, dokumente matoma dar viena lietuviška pavardė – Mockus, bet vėlgi jos savininko vardas rašomas ne Tadas, o Tadeušas.

Anketoje klausiama apie tikybą, o štai tautybė niekam nerūpi. Tai, ko gero, ne tik rusinimo pasekmė, bet ir tai, kad tikyba tuomet buvo svarbesnis asmens identiteto liudijimas už tautybę.

Pasirašymas trimis kryžiukais byloja valstiečių neraštingumą. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą