2015 m. gruodžio 1 d., antradienis

Pirmojo pasaulinio karo vaikai - didvyriai

„Mes pasirengę padėti Tėvynei. Mes negalime jai paaukoti visiškai nieko, išskyrus savo gyvybes ir esame pasiruošę tai padaryti“. Taip savo laiške rašė Omsko mokytojų seminarijos auklėtiniai.


Pirmojo pasaulinio karo kronika mirgėte mirga pranešimais ir pasakojimais apie jaunuosius savanorius, jų žygdarbius mūšio lauke, sužeidimus ir apdovanojimus. Tiek tuo laiku išleistose vaikiškose knygelėse, tiek įvairiuose žurnaluose aprašomi berniukai – didvyriai apgaubti ypatinga aureole.

Kare jie greitai suaugdavo, kantriai kęsdavo nepriteklius ir sunkumus apkasuose, alkį, šaltį ir kovos draugų mirtį. Būdami 12-15 metų amžiaus vaikai neretai tapdavo Georgijaus ordino kavalieriais.

Dabar sunku pasakyti, kiek tokie pranešimai atitiko tikrovę, ar tai nebuvo viena iš priemonių tautos kovinei dvasiai pakelti. Bet kokiu atveju, vaikai mūšio lauke galėjo išgyventi tai, ko nepatirs joks suaugęs taikos metais.


Savanoris Ivanas Jegorovas, 16 metų. Už puikią žvalgybą apdovanotas ketvirto laipsnio šv. Georgijaus ordinu. 1914-12-01 lengvai sužeistas į koją Galicijos fronte

Savanoris Vladimiras Sokolovas, 16 metų. Maskvietis, Stroganovo mokyklos auklėtinis, sužeistas į koją austrų-vokiečių fronte. Apdovanotas ketvirto laipsnio šv. Georgijaus ordinu. Suteiktas puskarininkio laipsnis už tai, kad atakos metu užgrobė priešo kulkosvaidį 


Savanoris Antonas Guliukas, 14 metų. Rusų-japonų karo didvyrio sūnus, prie Karaliaučiaus talkino gabendamas sviedinius. Gruodžio 31 d. kontūzytas

Kazokas Ilja Trofimovas, 15 metų. Sužeistas, pasižymėjo prūsų fronte, apdovanotas trečio ir ketvirto laipsnio Georgijaus kryžiais 


„Rikiuotės“ pratimai


Petrogrado gatvėse - rinkliava „Rusija - pakraščiams“, nuotr. K. Bulla

Du savanoriai kazokai, 12 ir 15 metų. Pirmasis už drąsą žvalgyboje apdovanotas Georgijaus kryžiumi ir medaliu

Mažasis Vlasekas - savanoris didvyris. Nuotr. K. Bulla

Savanoris Aleksandras Markovas, 14 metų. Raitasis žvalgas, sužeistas prie Suvalkų


Raitasis žvalgas Vasilijus Ustinovas, 16 metų. Sunaikino priešo pastatytas užtvaras ir su trimis draugais likvidavo 12 vokiečių karių, už tai apdovanotas ketvirto laipsnio Georgijaus kryžiumi ir medaliu.


Savanoris gimnazistas Nikolajus Dobronravovas apdovanotas ketvirto laipsnio Georgijaus kryžiumi už žvalgybą

Kazokas Ivanas Kazakovas, 15 metų. Atkovojo iš vokiečių kulkosvaidį, išgelbėjo praporščiką Junickį. Dalyvavo mūšiuose Rytinėje Prūsijoje. Sėkmingos žvalgybos operacijos metu aptiko vokiečių bateriją, kurią sėkmingai užgrobė mūsiškiai

Rusų kareiviai Prancūzijoje. Kelyje
 

Vasilijus Naumovas iš valstiečių šeimos, 12 metų. Didvyris žvalgas, dukart sužeistas, apdovanotas dviem Georgijaus kryžiais ir medaliu. Už nuopelnus jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis
 

 Kulkosvaidininkų pratybos. Tarp jų - šešiolikmetis savanoris F. Zorinas, fronte nuo 1914 m., keturis kartus sužeistas, du Georgijaus kryžiai ir du medaliai


Jaunieji didvyriai - mažamečiai savanoriai

Vaikai fronte ir užnugaryje

Du sužeisti 16-mečiai savanoriai Varšuvos ligoninėje


Straipsnis apie dvylikametį serbų karį 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą