2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis

Britai vokiečių SS tarnyboje

1942 m. lapkričio 29 d. Hitlerio padėjėjas Waltheris Hewelis savo dienoraštyje rašė: „Fiureris mano, kad anglai, ko gero, kenčia nuo dabartinio savo režimo. Jie mato būsimą žydų grėsmę, kaip ir tai, kad bolševikai užgrobia ištisas imperijas. Hitleris mano, kad sukurtas britų legionas galėtų būti panaudotas kovoje su bolševizmu. Tokio legiono jis pageidautų labiau, nei bet kurios kitos tautybės karių dalinio“. Propagandinis plakatas, raginantis britus stoti į SS legioną

Po trijų mėnesių provokiškai nusiteikęs anglų fašistas Johnas Amery suformavo Šventojo Jurgio legioną, kuris po kiek laiko pradėtas vadinti „Savanoriškuoju britų korpusu“ (vok. Britisches Freikorps).


Britų legioną sudarė pirmaisiais karo metais į nelaisvę paimti anglų kariai. Tokių atsirado apie du šimtus; visi kiti mieliau nusprendė palaukti karo pabaigos belaisvių stovyklose nei stoti vokiečių tarnybon. Beje, anglų legionieriams buvo pažadėta, kad jie niekuomet nebus mesti į mūšį prieš savo tautiečius. 


Britai vokiečių SS tarnyboje

Istoriko Richardo Landwehro knygoje apie „Britų legioną“ išvardintos 165 anglų legionierių pavardės ir aprašytas jų likimas (jeigu jis žinomas). Autorius taipogi cituoja šaltinį, remiantis kuriuo 1945 m. Trečiojo reicho pusėje kovojo apie 1100 anglų. Be to, už vokiečius kovėsi ir apie 400 airių.
Landwehras pasakoja, kad kai kai kurie anglai pasižymėjo didele narsą bei atkaklumu Berlyno kovose. Nemažai jų žuvo, kiti pokariu tėvynėje nuteisti kaip išdavikai.


Skiriamieji britų regiono ženklai: Anglijos herbas ant apykaklės, Didžiosios Britanijos vėliavos skydelis ant rankovės ir juosta su užrašu "British Free Corps"

Nepaisant to, kad legionas suformuotas kaip atskiras vienetas, dėl kažkokių priežasčių, kaip atskiras vienetas, mūšiuose jis niekuomet nedalyvavo. Anglai buvo išskirstyti po skirtingas Waffen SS divizijas, nors nacių propaganda nuolat trimitavo apie savarankišką kovinį dalinį.


Britų legionierius

Vienas iš paskutinių Berlyne besigynusių anglų legiono karių buvo Reginaldas Leslie Cornfordas. 1945 m. balandžio 27 d. taiklių šūviu iš granatsvaidžio jis pamušė sovietų tanką, tačiau netrukus nukautas ir pats. 


Britų legionieriai

Kitas Berlyno mūšyje pasižymėjęs legionierius, Ericas Pleasantsas iš Norvičo, prieš karą priklausė Britų fašistų sąjungai. Jis nenorėjo kariauti prieš vokiečius ir visaip bandė išvengti karo tarnybos, tačiau pakliuvęs į nelaisvę, stojo hitlerininkų pusėn.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą