2015 m. lapkričio 4 d., trečiadienis

Sfinksas ir jo nosis

Kaip žinia, žymusis Egipto Sfinksas yra su nudaužta nosimi. Dažniausiai pasakojama, kad monumentą pažeidė patrankos sviedinys, paleistas 1798 m. mūšio tarp prancūzų ir turkų kariuomenių metu. Tačiau vargu ar ši istorija yra tikra, kadangi Sfinksas be nosies matomas jau 1737 m. piešinyje.

Nors nosies praradimą galima aiškinti natūraliomis priežastimis (ilgaamžė erozija, ir pan.), dar vienas pasakojimas sutinkamas viduramžių Kairo istoriko Al-Marqrizio raštuose. Jis rašo, kad 1378 metais vienas sufijų fanatikas, pamatęs Sfinksui aukojančius valstiečius, supyko ir numušė stabui nosį (tiesa, neaišku, kaip jis tai sugebėjo padaryti). Vietos gyventojus apėmė pyktis, tad sufijų jie nužudė. Iš Al-Marqrizio pasakojimų galima daryti išvadą, kad to meto egiptiečiams Sfinksas buvo religinio kulto objektas, nuo kurio malonės, tikėta, priklausė Nilo potvyniai bei derlius. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą