2015 m. lapkričio 3 d., antradienis

"Raudonarmiečio žurnalas"

Sovietų-suomių karo metu pastarieji išleido savotišką raudonarmiečiams skirtą komiksą su eiliuotu tekstu, kviečiančiu rusų karius susidoroti su savo komisarais ir pasiduoti į nelaisvę.
Kadangi komiksas eiliuotas, tai jo nerimuosim, o pateiksim laisvą pažodinį vertimą.
  Raudonarmiečio žurnalas

„Tu, bičiuli, paskaityk ir ant ūso sau vyniok“


  „Štai ant stalo samovaras, Sonios širdis alsuoja kaitra
Per Spalio metines pamaitinsiu aš tave“


  „Nors paklodė ir trumpa, bet nuo Sonečkos šiluma
Klube smarkiai šokom, Sonią prie širdies glaudėm“


  „Miška mane pabalnojo, ek - laiminga šeima!
Staiga sukriuksėjo kiaulė, ei - eime pirmyn - karas!“


  „Komisaras mus vijo botagu, pasileidome visi drauge
Tankai velniop išsilakstė, tai bent baimės patyrėm!“


  „Sudorosim komisarą, taip jam, gyvatei, ir reikia!
Na, ir juk užteks kariauti, geriau pas suomius - atostogauti!
Soniai žinutę rašau ir ją čionai kviečiu:
"Oj tų Sonia, Sonia - šviesa
Siunčiu aš tau savo linkėjimus
Aš Suomijoje gyvenu,
Pieną, duoną ir sviestą ryju
Atvažiuok, mano šviesa, čionai
Neišgyvensiu aš be tavęs!"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą