2015 m. lapkričio 17 d., antradienis

"Neatsakinėti!"

Antrojo pasaulinio karo metais Tarptautinis Raudonasis kryžius nekart kreipėsi į SSSR vyriausybę, siūlydamas maistu paremti sovietų karo belaisvius Vokietijoje. Štai du dokumentai. Ant jų Stalino ir Molotovo ranka parašyta, kad atsakyti Raudonajam kryžiui neverta!

Dokumentas Nr. 1. 1942 m. vasario 17 d.
Raudonasis kryžius rašo Stalinui, Molotovui, Vyšinskiui, Dekanozovui, kitiems sovietų šulams.


Tarptautinis Raudonasis kryžius turėtų galimybę paskirstyti paaukotą cukrų tarp rusų karo belaisvių Vokietijoje ir Rumunijoje.
Klausiame, ar būtų įmanoma, iš kitos pusės, nusiųsti tam tikrą kiekį siuntinių vokiečių karo belaisviams Rusijoje?"

Molotovo ranka: "Neatsakinėti!"

--

Dokumentas Nr. 2, 1942 m. sausio 6 d. 
Raudonasis kryžius rašo tiems patiems veikėjams. 

 
Britų vyriausybė leidžia pirkti maistą Afrikoje rusų karo belaisviams Vokietijoje. Siuntinius gabentų Tarptautinis Raudonasis kryžius.
Prašome Jūsų prakilnybę pranešti mums apie savo mintis šiuo klausimu. Fondus šiems pirkiniams galėtų skirti Tarptautinių atsiskaitymų bankas Bazelyje“.

Stalino ranka: "Nuspręsta neatsakyti!"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą