2015 m. lapkričio 9 d., pirmadienis

Kodėl Anglijoje švenčiama fejerverkų naktis

Dūmų kvapas, šaudymo ir sprogstančių fejerverkų garsai. Tūkstančiai triukšmadarių šaudo į dangų fejerverkus iš savo kiemelių arba traukia į parkus pasigrožėti kaip miesto dangus nusidažo visomis spalvomis. 

Štai toks populiarus eilėraštukas, skirtas Bonfire Night, o tiksliau - Guy Fawkeso (Guido Fawkes) ir jo nepavykusio sąmokslo susprogdinti Parlamentą 1605m. atminimui:

„Remember, remember the 5th of November
Gunpowder, treason and plot.
I see no reason that gunpowder treason
Should ever be forgot.“


Prisiminkite, prisiminkite lapkričio 5 d.
paraką, dūmus ir išdavystę.
Nematau priežasties, kad parako išdavystė
būtų kada nors pamiršta

Guy Fawkesas gimė Jorkšyre 1570 metais. Į katalikų tikėjimą jis atsivertė praleidęs kelis kovų metus Italijoje. Manoma, jog kaip tik tuo metu jis kiek pakeitė ir savo vardą, tapdamas Guido iš Guy, galbūt, vien todėl, kad padarytų įspūdį damoms. 


Guy Fawkes
 
Guy Fawkeso diena šiandiena žinoma Bonfire Night (laužų nakties) ar Fireworks Night (fejerverkų nakties) pavadinimu. 1605 metais lapkričio 5d. Guy Fawkesas ir jo bendrai-sąmokslininkai bandė pasikėsinti į karalių Jokūbą I-ąjį, bandydami susprogdinti Parlamento rūmus.

Sąmokslas kilo kaip reakcija į katalikų persekiojimą valdant minėtam karaliui, kuris buvo protestantas. Įsiutę dėl prasto Škotijos karalienės, kuri demonstravo didžiulę toleranciją katalikams, sūnaus Jokūbo valdymo sąmokslininkai sumanė pasikėsinimą. Prie Guy Fawkeso planų prisijungė keturi katalikai, vienas kurių buvo Robertas Casteby. Tačiau pastarasis padarė didžiulę klaidą pakvietęs daugiau katalikų prisijungti prie sąmokslo. Iš viso jų buvo net šešiasdešimt. Pabandykite išsaugoti paslaptį, kai ją žino šešiasdešimt žmonių... 


Pagrindiniai sąmokslininkai

Vienas iš sąmokslininkų, Thomas Percy, išsinuomavo rūsį po Vestminsterio rūmais, kur slapčia buvo suneštos net 36 parako statinės. Tačiau kitas sąmokslininkas, Francis Treshamas, išdavė konspiratorius, tai atskleisdamas laiške savo svainiui Lordui Monteagle, kuriame perspėjo nedalyvauti parlamento posėdžiuose.

Sąmokslininkai greit sužinojo apie šį laišką – jiems pranešė vienas iš Monteagle tarnų. Tačiau jie nusprendė neatsisakyti savo planų, nes nuspręsta, kad laiškas - tiesiog pokštas. Spalio 30d. Fawkesas patikrino rūsį ir pranešė, kad viskas tvarkoje. Tačiau Monteagle kilo įtarimų, todėl laiškas buvo parodytas karaliui Jokūbui. Karalius įsakė Serui Thomasui Knyvetui patikrinti Parlamento rūsius ir jis tai padarė ankstyvą lapkričio 5-osios rytą. Parako statinės buvo surastos po malkų ir anglių krūvomis. Nusikaltimo vietoje, po Parlamento rūmais, sučiuptas ir Fawkesas, kuris kaip tik bandė iš ten išeiti su dagčiu kišenėje, Percy dovanotu laikrodžiu bei, kai kur teigiama, „kalta veido išraiška“. Sužinoję apie tai sąmokslininkai išsilakstė, tačiau daugelis buvo suimti ir nužudyti. Devyni nusikaltėliai, tame tarpe ir Fawkesas, buvo pakarti, nuskandinti ar ketvirčiuoti 1606 metų sausio mėnesį. 


Guy Fawkeso egzekucija

Po šių įvykių ištisus šimtmečius žmonės juokavo, kad „per visus laikus tik vienas žmogus buvo patekęs į Parlamentą su dorais ketinimais“. Virginija Buškevičiūtė - Lukauskienė
publikuojama su autorės sutikimu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą