2015 m. lapkričio 1 d., sekmadienis

Istorija nuotraukose (29)

Dvidešimt devintoji "istorijos nuotraukose" dalis. Įžymybių mirtis bei laidotuvės.


Vladimiro Lenino laidotuvės, 1924 m.Karieta, kurioje 1865 m. buvo gabenami Abraomo Linkolno palaikai


Ritualinis Mahatmos Gandžio palaikų kremavimas, 1948 m.


Po mirties 1953 m. Stalino kūnas buvo perkeltas į Lenino mauzoliejų. Virš pagrindinio įėjimo atsirado užrašas "Stalinas". Tačiau vėliau, pašalinus Stalino kūna iš mauzoliejaus, dingo ir užrašas.


1945 m. Franklino Roosvelto laidotuvės


1935 m. Juzefo Pilsudskio palaikai permatomame karste


1965 m. Vinstono Čerčilio kūną į paskutinę kelionę palydi karališkieji heroldai. Vienas jų laiko Čerčilių giminės herbą.


Atsisveikinimas su viena svarbiausių nacių režimo figūra Reinhardu Heydrichu, 1942 m.


 Popiežiaus Pijaus XI-ojo laidotuvės, 1939 m. 


1976 m. Mao Dzedunas stikliniame karste


Margaret Thatcher laidotuvės, 2013 m.


Bavarijos karalius Liudvikas II. Nuskendo keistomis aplinkybėmis 1886 m.


Augusto Pinocheto laidotuvės, 2006 m.


1901 m., karalienės Viktorijos laidotuvės


1934 m. mirus Vokietijos feldmaršalui Paului von Hindenburgui, į jo rankas įdėtos ąžuolo šakelės


1918 m. Pirmojo pasaulinio karo vokiečių aso Manfredo von Richthofeno ("Raudonojo barono") laidotuvės. Beje, jį su visa kariška pagarba palaidojo priešai - britai.


Prancūzijos monarchų laidotuvių karieta, XIX a.


Fransisko Franko laidotuvės, 1975 m.