2015 m. lapkričio 17 d., antradienis

Budelis Johnas Woodsas

JAV kariuomenėje dirbantis budelis Johnas Clarence Woodsas (1911 – 1950 m.) Niurnbergo tribunolo sprendimu pakorė dešimt svarbius postus užėmusių nacių Vokietijos lyderių. Vėliau prie jo aukų skaičiaus prisidėjo dar septyni Tokijaus tribūnole nuteisti japonų karo nusikaltėliai. 

Tačiau mažai kas žino, jog psichinių sutrikimų turėjęs Woodsas budelio amatu vertėsi dar prieš karą, viename iš Kalifornijos kalėjimų pakoręs pusketvirto šimto myriop nuteistų nusikaltėlių.


Niurnberge JAV kariuomenės seržantas Woodsas sukonstravo kartuves, kurios nuo įprastų kartuvių skyrėsi tuo, kad po pasmerktojo kojomis atsidarydavo liukas ir kūnas visu svoriu griūdavo žemyn. Manoma, kad aukai toks korimo būdas labiau skausmingas, nei kad ji būtų pakarta išspyrus, pavyzdžiui, taburetę iš po kojų. To meto duomenimis, budelis Woodsas nekart pažeidė „humaniško korimo“ taisykles: jo aukos kratydavosi kilpoje net po kelias minutes. Kaip ten bebūtų, į JAV budelis Woodsas grįžo triumfuodamas: nė vienas jo amato brolis nebuvo sutinkamas tai šiltai. Woodsas noriai dalino interviu į kairę ir į dešinę, fotografuodavosi įvairiems leidiniams ir nuolat kalbėjo, kad didžiuojasi koręs nacius. Užsuko jis ir savo kartuvių virvių „nuo Johno Woodso“ bizniuką: paprasčiausios virvės buvo pardavinėjamos kaip autentiškos Niurnbergo egzekucijų virvės! 


1950 m. Sant-Antonio kalėjime, kuriame dirbo Johnas Woodsas, nuspręsta mirties bausmę vykdyti elektros kėdėje. Sakoma, kad Woodsas aktyviai prisidėjo prie naujojo įtaiso bandymų, todėl budeliui netikėtai žuvus pasklido kalbos, kad galą jis gavo jis eksperimentuodamas su elektros kėde. Ir iš tiesų, Woodsas žuvo nuo elektros smūgio. Tačiau savo namuose taisydamas instaliaciją. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą