2015 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis

Bambergo "raganų medžioklė"

Visi esame girdėję apie Šventą Inkviziciją bei jos rengiamas „raganų“ medžiokles. Tačiau viena didžiausių „medžioklių“ vyko XVII a. vokiškame Bambergo mieste.

Čia nuo 1612 iki 1631 m. nužudyta tūkstančiai žmonių: valstiečių, miestiečių, vaikų, moterų, senių. Susidorojimams vadovavo vietos vyskupas ir faktinis Bambergo bei jo apylinkių valdytojas Johanas Georgas Fuchsas von Dornheimas (1586 – 1633 m.).


Bambergo vyskupas Johanas Georgas Fuchsas von Dornheimas

Savo vikarui, Fridrichui Foerneriui padedant vyskupas organizavo negailestingų teismų, kankinimų bei egzekucijų virtinę. Raganoms pastatytas netgi specialus kalėjimas – Drudenhausas.

Tardymo procesas visuomet buvo panašus. Remiantis įskundimais ar gandais auka buvo suimama ir sodinama į kamerą. Po to kaltinamasis, išsukinėjant sąnarius, laužant pirštus ar deginant įkaitinta geležimi, verstas liudyti prieš save. Įdomų tai, kad pagal tuometinius įstatymus bausti už patį burtininkavimo faktą nebuvo galima, o tik už kenkimą žmonėms, gyvuliams ar pasėliams pasitelkiant burtus. Ir mirties bausmei to visiškai pakako.


Raganų kalėjimas Bamberge

Raganos degintos viešai, prieš tai vejant jas pro įtūžusią miestiečių minią. Myriop pasmerktojo asmens turtą pasidalindavo teismo dalyviai ir bausmės vykdytojai.

Tačiau susidorojimų vajus pasibaigė netikėtai. Tereikėjo priimti įstatymą, draudžiantį teisėjams paveldėti „raganų“ bei „raganių“ turtą.

Tik 2012 m. Bambergo vyskupas Ludwigas Schickas pasmerkė anuometines baisybes, paskelbęs penkių amžių senumo nuosprendžius neteisėtais.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą