2015 m. spalio 27 d., antradienis

Kas yra džihadas?

Šiandien dažnai rašoma ir kalbama apie musulmonų džihadą - ginkluotą kovą prieš "netikėlius", tačiau tikrovėje ši sąvoka kiek sudėtingesnė. 

Ne tik ginkluota kovą

Verčiant iš arabų kalbos, žodis „džihadas“ reiškia pastangas, siekį. Plačiąja prasme - tai pastangos, kurias turi dėti musulmonas Alacho kelyje. Šios pastangos gali pasireikšti darbe, moksle ar pagalboje artimiesiems. Kovą su savo ydomis ar socialinio neteisingumo naikinimas taip pat gali būti laikomi savotiška džihado forma. Islamo viršūnė: visų savo jėgų atidavimas žengiant Tiesos keliu.

Didysis ir mažasis džihadas

Džihadas būna dvejopas - didysis ir mažasis. Didysis džihadas - tai kova su pačiu savimi, dvasiniais savo paties trūkumais. Mažasis džihadas - išorinė kova. Musulmonų pasaulėžiūroje didysis džihadas visuomet svarbesnis už mažąjį.

Kada skelbiamas džihadas?

Bet kurį teisinę galią turintį sprendimą, po bendro susirinkimo, skelbia aukščiausi dvasininkai. Šis sprendimas vadinamas fetva. Fetva visuomet remiasi į šariatą - pagrindinį teisinį islamo kodeksą. Fetvą sudaro įžanga, problemos nušvietimas ir jos sprendimo būdai.

Sprendimas apie džihado paskelbimą negali apsieiti be nuorodų į Koraną. Pagrindiniai motyvai - neišvengiama karo „už tikėjimą“ būtinybė, musulmonų persekiojimas, jų vertimas atsisakyti savo tikėjimo.

Džihadas ir gazavatas

Nederėtų painioti džihado su gazavatu - Mahometo vadovaujamais karo žygiais (siaurąją prasme). Žodis „gazavatas“ reiškia žygį, puolimą. Vėliau gazavatu pradėjo vadinti karo žygius platinant islamą - „šventąjį karą“. Gazavatas dar kartais vadinamas „karo džihadu“, priešingai nuo „širdies džihado“ - kovos su savo ydomis ar „rankos džihado“ - tikėjimo gynimo nuo išorinės agresijos. Yra ir „pažinimo džihadas“ - žinių siekis.

Džihado vėliava

Tai juodas audeklas su kaligrafine fraze arabų kalba: „Nėra kito dievo išskyrus Alachą ir Mohametas yra jo pranašas“. Tokią vėliavą naudoja daugelis „šventąjį karą“ skelbiančių radikalių organizacijų. Kai kada dar joje vaizduojamas kardas.


Kam ginkluotas džihadas neturėtų pakenkti?

Karo žygio metų islamas draudžia žudyti taikius žmones (moteris, senius, vaikus, dvasiškius).

Kaip atšaukti džihadą?

Atšaukti džihadą gali aukščiausių dvasininkų susirinkimas, kuris nusprendžia, kad džihado tikslas pasiektas ar, kad džihadas nukrypo nuo savo tikrųjų tikslų. Tuomet susirinkimas skelbia atskirą fetvą.

Pirmasis džihadas istorijoje

Pirmasis mažasis džihadas - VII a. Mahometo vadovaujami karo žygiai Arabijos pusiasalyje, kuraišitų - senųjų Mekos valdytojų karavanų užpuldinėjimai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą