2015 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis

"Vaikai - politikai", 1917 m.

1917 m. rusų dailininkas ir iliustratorius Vladimiras Taburinas nupaišė seriją piešinių, iliustruojančių svarbiausias to meto Rusijos politines jėgas. Įvairių politinių krypčių atstovai pavaizduoti kaip vaikai, o pati serija vadinosi "Vaikai - politikai". 

 Kapitalistas


 Socialdemokratas


Bolševikas ir menševikas


 Bundistas


 Buržujus


 Darbietis


Nuosaikusis


 Socialrevoliucionierius


 Kadetas


Anarchistas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą