2015 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

Realybė ir vaizduotė miniatiūrose (9 dalis)

Šioje dalyje:  jūrų ir sausumos gyvūnai, Mahometas perplėštu kūnu, iškyla, smurtas prieš vyrus bei kitokios keistenybės.
Žuvis - pjūklas
Brunetto Latini, Li Livres dou Tresor, Prancūzija 1315-1325 m.
(British Library, Yates Thompson 19, fol. 48r)


Ugnimi bezdantis bonakonas (mitinis Makedonijos gyvūnas)
Gautier de Coinci, Miracles de Notre Dame, Prancūzija XIII a.
(Besançon, Bibliothèque municipale, ms. 551, fol. 10v)


Sparnuotas jūrų arkliukas
Muḥammad ibn Maḥmūd Ṭūsī, ʿAjāyib al-makhlūqāt va-gharāyib al-mawjūdāt, Turkija XVI a. (Baltimore, Walters, Ms. W.593, fol. 182b)


„une recitation de alcuns monstres“ arba Dalmatijos jūrų monstras
Poggio Bracciolini, „Le Miroir du Monde“, Prancūzija prieš 1463 m.
(Bodleian Library, MS. Douce 337, fol. 85r)


Septynios mirtinos nuodėmės
Innocent III, De sacro altaris mysterio, Metteno abatija 1414–1415 m.
(München, BSB, Clm 8201, fol. 95r)


Malabaro gyvūnija
kelionių užrašų rinkinys (Marco Polo, John Mandeville, Odoric of Pordenone, Riccoldo da Monte di Croce ir kt.), Paryžius 1410-1412 m.
(BnF, Français 2810, fol. 85r)


Skėrys
Beatus of Liébana, Commentaria in Apocalypsin, Sen Severas prieš 1072 m.
(BnF, Latin 8878, fol. 145v)


Meškiukas tarp gėlių
Hugues de Lannoy, Imaginacion de vraye noblesse, Briugė 1496 m.
(BL, Royal 19 C VIII, fol. 1r)


Gėlės, daug gėlių
Le Livre des hystoires du Mirouer du monde, Paryžius XV a.
(BnF, Français 328, fol. 10r)


Sraigė ir vėžlys
Grandes Heures of Anne of Brittany, Tūras arba Paryžius 1503-1508 m.
(BnF, Latin 9474, fol. 232v)


Dantė ir Vergilijus sutiko Mahometą aštuntajame Pragaro rate
(Inferno, Canto XXVIII)
Dante Alighieri, Divina Commedia, Genuja XIV a.
(Bodleian Library, MS. Holkham misc. 48, p. 42)


Katė ir pelė
Antonius von Pforr, Buch der Beispiele, Švabija 1475-1482 m.
(Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 84, fol. 232v)


Saulė ir Mėnulis
Muḥammad ibn Maḥmūd Ṭūsī, ʿAjāyib al-makhlūqāt va-gharāyib al-mawjūdāt, Turkija XVI a. (Baltimore, Walters, Ms. W.593, fol. 34b)


Iškyla ant banginio nugaros
Bestiary, Thérouanne 1277 m.
(Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, MS. Ludwig XV 4, fol. 94v)


Moteris muša vyrą verpste
Luttrell Psalter , XIV a.
Add.42130, f.60

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą