2015 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis

Nejudinamos kopėčios

Jeruzalėje jau beveik du amžius metų stovi kopėčios, kurių niekas nesiryžta nuimti.
Reikalas tame, kad šios į Kristaus Kapo bažnyčios fasadą atremtos kopėčios remiasi į karnyzą, kuris priklauso Graikų stačiatikių cerkvei, o blokai virš karnyzo – Apaštalinės armėnų bažnyčios žinioje. 

Tai, kad kopėčios visuomet stovi savo vietoje, simbolizuoja tam tikrą susitarimą, status quo tarp visų šešių krikščionių konfesijų: nieko neperstatinėti, nieko netaisyti, nieko nekeisti be visų konfesijų atstovų sutikimo.
Kas ir kada pastatė šias kopėčias – nėra aišku iki šiol (galbūt tai buvo kažkaip susiję su noru patekti bažnyčion nemokant nustatyto mokesčio Osmanų imperijos sargybiniams), tačiau jos pavaizduotos 1834 m. graviūroje. 1834 m. graviūra 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą