2015 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis

"Auka Internacionalui"

Plakatas „Auka Internacionalui“ buvo sukurtas baltagvardiečių vadovybės užsakymu 1919 m.
Plakate vaizduojamas Rusijos aukojimas Internacionalui, kurį simbolizuoja akmeninis Karlo Markso biustas. 

Kūrinio centre pavaizduotas „vyriausias žynys“ Leninas ir Trockis, kuris ruošiasi įbesti kruviną peilį į Rusijos – jaunos merginos širdį. Minioje stovi už 30 sidabrinių Kristų pardavęs Judas, kas simbolizuoja visus šalies išdavikus. Viršuje užrašas: Kerenskis, Urickis, Sverdlovas, Zinovjevas, Lunačarskis, Leninas, Trockis, Kamenevas – aktyvūs revoliucionieriai ir Internacionalo kūrėjai. Šalia pagrindinių revoliucionierių stovi jūrininkas ir kareivis išsigimusiais veidais, džiūgaujantys dėl gimtinės mirties.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą