2015 m. liepos 20 d., pirmadienis

Nykštukas prieš milžiną

Paprastai kai kalbama apie tarpukario Baltijos valstybių kariuomenių nesipriešinimą sovietams, prisimenamas didvyriškas suomių pavyzdys. Tačiau suomiai galėjo būti toli gražu ne vieninteliai išdrįsę šokti prieš didžiulį slibiną. Kitame Europos gale visagaliam Vermachtui pasipriešinti ruošėsi... nykštukinis Vatikanas. 

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui fašistinės Italijos sostinės Romos centre esantis Vatikanas buvo traktuojamas kaip neutrali teritorija, kurios suverenumą pasižadėjo gerbti visos kariaujančios pusės.

1943 m. liepos mėnesį, kai Italijoje buvo nuverstas Benitas Musolinis, vokiečiai įsiveržia į šalį ir okupuoja Romą. Vatikano nepriklausomybės klausimas pakimba ore: juk naciai, nors ir pripažino Šventojo Sosto suverenumą, žvilgčiojo į jį gana šnairai. 


Popiežius Pijus XII (Eugenio Pacelli, 1876 - 1958 m.)

Tuometinis popiežius Pijus XII ragina kardinolus trauktis į Portugaliją, o pats paskelbia bet kokiomis aplinkybėmis liksias savo mažytėje valstybėlėje. Ištikimybe Šventajam Sostui prisiekusiai Šveicarų gvardijai, užuot raginus krikščioniškai atsukti "kitą žandą", vietoj alebardų išdalijami šautuvai. Keli šimtai popiežiui ištikimų karių užima žiedinę Vatikano gynybą ir, pasižadėję kautis iš paskutiniųjų prieš tūkstančius kartų galingesnį priešą, laukia galimo puolimo. Tačiau Hitleris nepuola; jo vadai dar kartą patvirtina pripažįstantys Šventojo Sosto ir Popiežiaus asmens neliečiamybę. 


1943 m. Vokiečių kariai atiduoda pagarbą Vatikano vartus saugančiam Šveicarų gvardijos sargybiniui. Apie tam tikrą kovinę padėtį Vatikane liudija tai, kad tradicinės alebardos buvo pakeistos šautuvais.

Kaip liudija palyginti neseniai išslaptinti dokumentai, popiežius Pijus XII į užsienį pasitraukusiems kardinolams leido išsirinkti naują popiežių jei jis pats patektų į nacių rankas. Vatikano okupacijos atveju Pijus XII autmatiškai prarastų Katalikų bažnyčios vadovo statusą ir vėl taptų Eugenio Pacelliu – paprastu italų dvasininku. Taip buvo numatyta tam, kad naciai negalėtų manipuliuoti aukščiausio Bažnyčios hierarcho figūra ir versti jį kalbėti viso Katalikų pasaulio vardu. Beje, šis istorinis faktas dar įdomus tuo, kad vokiečiams tektų susikauti su šveicarų kariais už pačios Šveicarijos ribų, kurios, beje, Trečiasis reichas irgi nepuolė. 


Šveicarų gvardijos ginklinė. Kaip matome, ten ne tik alebardos

"Istorijos įdomybėse" apie Šveicarų gvardiją dar galima paskaityti čia

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą