2015 m. liepos 21 d., antradienis

Lettre de cachet

Absoliutinės monarchijos klestėjimo periodu Prancūzijoje kiekvienas galėjo būti suimtas bei įkalintas net nepateikus jokių kaltinimų. Užtekdavo to, kad tavo vardu išrašytas „laiškas su antspaudu“ (pr. Lettre de cahet). 

Lettre de cahet „blankai“ su karaliaus antspaudu buvo spausdinami didžiuliai kiekiais ir platinami vykdomosios valdžios atstovų tarpe visoje Prancūzijoje. Vietos teisėsaugos pareigūnui tiesiog užtekdavo įrašyti į tuščia laukelį žmogaus vardą, ir jis galėjo būti suimtas tarsi paties karaliaus įsakymu. Kiti šalies įstatymai šiuo atveju vargiai galiojo, kadangi absoliutaus valdovo valia buvo laikoma esanti aukščiau bet kokių įstatyminių aktų.

Lettre de cahet kėlė visuotinį nepasitenkinimą. Jais dažnai piktnaudžiauta siekiant sudoroti savo konkurentus, davus kyšį galima buvo „užsakyti“ reikiamo žmogaus suėmimą, atsikratyti įgrisusios žmonos ar vyro, žodžiu, daryti viską kas tik šauna į galvą. 

Suimtasis pagal lettre de cachet galėjo būti kalinamas gana neapibrėžtą laiką ir, jeigu neturėjo įtakingų užtarėjų, jo likimas mažai kam rūpėjo, o „byla“ galėjo būti vilkinama metų metus.

Sakoma, kad „laiškai su antspaudu“ labai prisidėjo prie revoliucinės situacijos brendimo Prancūzijoje.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą