2015 m. gegužės 11 d., pirmadienis

Istorija nuotraukose (4)

Ketvirtoji "istorijos nuotraukose" dalis: šachmatai kalėjime, pakartas komendantas, alkoholizmo gydymas ricinos aliejumi, XIX a. pabaigos kavos automatai, pirmasis sovietų tankas, mongolų šamanas ir kt. įdomios nuotraukos.
"Šalin Velykas". Sovietinį darbininkai skaito propagandinį "Kovingųjų bedievių organizacijos" laikraštį, 1924 m.


Žaidimas šachmatais tarp kamerų JAV kalėjime. 1972 m. 


Skelbimas carinėje Rusijoje, reklamuojantis "gyvų laukinių - papuasų" pasirodymą Maskvos teatre


1889 m. Prancūziškas pistoletas - kastetas Le Centenaire


1961 m. vyno rūsys Prancūzijoje. Atkreipkite dėmesį į datas


Nuo 1943 m. birželio pabaigos ant hitlerinės Vokietijos pašto ženklų vietoje užrašo Deutsches Reich (Vokiečių reichas) atsiranda užrašas Grossdeutsches Reich (Didysis vokiečių reichas)


Mauthauzeno koncentracijos stovyklos komendanto Franco Ziereiso lavoną buvę kaliniai pakabino ant spygliuotų vielų tvoros


1916 m., Rusija. "Alkoholizmo gydymas naujuoju metodu arkliškomis ricinos aliejaus dozėmis"


Reimso katedra, XIII a. Vienintelė viduramžių laikus menanti besišypsančio angelo skulptūra. 


Vokiečių paleista kulka, kuri perskrodė britų kareivio šovinyną 


1909 m. Mongolų šamanas


"Mirties medis" netoli Černobylio, Ukrainoje. Ant jo vokiečiai korė sovietų partizanus, o po to sovietų partizanai korė vokiečius. Dabar ten memorialas (retai lankomas, kadangi atsidūręs radiacinėje Černobylio zonoje)


Šis mastitų veislės šuo 1958 m. buvo pripažintas didžiausių šunimi Didžiojoje Britanijoje

1897 m. Londone pastatytas vienas iš kelių automatų, kuriame galima buvo nusipirkti ne tik kavos ir arbatos, bet ir papirosų bei pašto ženklų. Sistema veikė dujų pagrindu. Nuostabu, bet tai XIX a. pabaiga.


1948 m., Italija. Vaikai prekiauja Antrojo pasaulinio karo mūšių laukuose aptiktais radiniais


1945 m. Hirošima, Japonija. Šios akys matė branduolinį sprogimą


1945 m., Vokietija. Sovietų okupacinėje zonoje veikianti vokiečių policija vilkėjo seno pavyzdžio uniformas, o ant rankovės turėjo būti užrašas kirilica


Anglijos didiko George'o Cliffordo (1558 - 1605 m.) šarvai


Laisvės statulos (Niujorkas, JAV) galva iš žvelgiant nuo pakelto deglo


T-18 - pirmieji sovietų kurti tankai. Gaminti nuo 1928 iki 1931 metų. Iš viso išleista 962 vienetai


Jei sudomino šios serijos įrašai užeik čia