2015 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Decimacija: kolektyvinė mirties bausmė

Ši bausmė arba, tiksliau sakant, egzekucija, laikyta pačia kraštutiniausia disciplinos palaikymo priemone, kuri net patiems romėnams dažnai atrodė ganėtinai žiauri. Bausmė taikyta ne atskiriems žmonėms, o kariuomenės formuotėms, kartais netgi ištisiems legionams. 

 Decimacija (lot. decimatio, nuo decimus - dešimtas) buvo numatyta už bailumą priešo akivaizdoje, gėdinga pabėgimą iš mūšio lauko ar piktybinį vyresnybės įsakymų nevykdymą. Gėdą užsitraukusio dalinio kariai traukdavo burtus ir kas dešimtas nelaimingasis prieš visa rikiuotę būdavo užmušamas akmenimis ar lazdom. Tiems kam krito laimingesnis burtas, vietoje maisto davinio iš kviečių gaudavo birzgalo iš miežių ir statytavosi palapines už bendros stovyklos ribų. Romėnams maistas iš miežių simbolizavo gyvulių, vergų ėdalą. Tai yra, valgantysis miežius prarasdavo garbingą kario statusą ir buvo prilyginamas gyvuliui (beje, gerą vardą karys visgi galėjo susigrąžinti kituose mūšiuose).


Kovų su Spartako vadovaujamais sukilusiais vergais metu Romos legionai patyrė keletą gėdingų pralaimėjimų, tad kariaunos vadas Markas Krasas nusprendė decimuoti iš mūšio lauko pabėgusius būrius, kad neišvengiamos atsakomybės už savo bailumą kariai bijotų labiau nei sukilusių gladiatorių. Beje, savo tikslą Krasas pasiekė, kadangi po žiaurių bausmių karių disciplina labai išaugo ir galų gale Spartakas buvo visiškai sutriuškintas.


Beje, tenka pripažinti ir tai, kad legionų vadai toli gražu ne visais atvejais buvo pasiryžę aukoti dešimtadalį savo karių. Tuomet mirties bausmė paprastai vykdyta kiekvienam dvidešimtajam ar netgi šimtajam kariui. Kartais pralaimėję mūšį legionieriai patys reikalaudavo decimacijos savo pačių daliniui. Julijus Cezaris rašė, kad jo vyrai buvo taip susigėdę pralaimėję Pompėjaus kariaunai (tuomet iš mūšio pabėgo iš jaunų karių sudarytos formuotės), kad melste meldė giežtai juos nubausti. Tačiau Cezaris pernelyg vertino savo karius, tad nubaudė tik vėliavas numetusius ir pabėgusius vėliavnešius.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą