2015 m. balandžio 1 d., trečiadienis

XVII a. "sutartis su Šėtonu"

Sutartis tarp Šėtono ir Urbaino Grandier, pristatyta 1643 m. Ludeno teismui kaip nelaimingojo kaltės įrodymas.
Prancūzijos katalikų dvasininkas Grandier (1590 – 1634 m.) buvo apkaltintas moterų vienuolių tuo, kad užsiundė ant jų demonus. Urbainas pripažintas kaltu ir teismo sprendimu sudegintas ant laužo, tačiau jo „sutartis“ su Nelabuoju išliko iki mūsų dienų. 

Ji surašyta lotynų kalba iš dešinės į kairę (tikriausiai naudojant veidrodį), apačioje piktųjų dvasių - Šėtono, Belzebubo, Liuciferio, Elimio, Leviano ir Astaroto „parašai“. Tikrasis jos autorius, savaime suprantama, - nežinomas.

1 komentaras: