2015 m. balandžio 3 d., penktadienis

Ryvai ir šerifai

Dar prieš normandų užkariavimą buvo Anglijoje tokia pareigybė - ryvas (reeve; žodis kilęs nuo anglosaksiškojo gerefa). Ryvas - tai kilmingas, karaliaus paskirtas asmuo, atsakingas už tam tikrą šalies administracinį vienetą.
Po normandų užkariavimo grafystės (sheere) ryvai virto šerifais (sheriffsheere-reeve) - monarcho vietininkais konkrečioje, jiems pavaldžioje srityje.

Beje, baudžiavos laikais žodis „ryvas“ turėjo ir kitą prasmę: taip buvo vadinamas pačių baudžiauninkų tarpe renkamas, ar pono skiriamas, valstiečių vyresnysis.


O šerifo pareigybė sutinkama ir mūsų laikais. Didžiojoje Britanijoje tai vyriausybės atstovas grafystėje, o JAV - apylinkės policijos šefas.

1 komentaras: