2015 m. balandžio 1 d., trečiadienis

10 faktų apie budelius

- „Tradicinis“ budeliu galvos apdangas – raudonas akis dengiantis gobtuvas buvo veikiau reta išimtis nei taisyklė. Iš tiesų budeliai retai slėpdavo savo veidus. Išimtimi galima pavadinti tik kai kurių viduramžių Europos karalių egzekuciją.
- Budelis turėjo teisę atlikti sužadėtuvių apeigas (nors ir toli gražu ne visur).

- Budelis gaudavo pelno iš savo aukų. Iš pradžių jam buvo leidžiama pasiimti tik kai kuriuos, o vėliau – visus nelaimingųjų drabužius. 

- Turguje budelis galėjo imti tam tikrus nustatytus maisto produktus dykai. Ši teisė jam suteikta todėl, kad jų nusipirkti jis negalėjo. Pagal seną prietarą imti iš budelio pinigus – negerai. Paprastai budeliu namas stovėjo atokiai nuo kitų namų, o ir pačiam jo šeimininkui rodytis be reikalo žmonių susibūrimo vietose buvo nepageidaujama.

- Viduramžiais buvo tikima, kad budelis gali išvaryti iš kūno piktąją dvasią. Manyta, kad kankinant kūną kenčia ir demonas jo viduje.


- Bažnyčioje budelio vieta buvo už visų nugarų, o išpažinties jis turėdavo eiti pats paskutinis.
- Prancūzijoje būta moterų budelių. Liudviko Šventojo 1264 metų įsakyme skelbiama, kad „tas kas burnojo ar elgėsi prieš įstatymą teismo sprendimu bus išplaktas jo lyties žmogaus. O būtent: vyrus plaks vyras, o moteris – moteris“. Taigi, į budelio pareigas įėjo ne tik mirties nuosprendžių, bet ir švelnesnių bausmių vykdymas.

- Prieš išeidamas į „pensiją“ budelis privalėjo rasti jį pakeisiantį žmogų. Dažniausiai tai buvo jo sūnus, kuriam buvo draudžiama užsiimti skirtinga nei tėvas veikla.


- Visuomenėje budelis užėmė neaukštą padėtį, o jo amatas prilygintas tokioms „negarbingoms profesijoms“ kaip aktoriai ir prostitutės. Žmonės vengė net prisiliesti prie budelio. Žmoną jis sau galėdavęs susirasti iš žemiausio visuomenės sluoksnio atstovių. Beje, budelių reputacija Prancūzijoje neįtikėtinai išaugo po Didžiosios1789 m. revoliucijos ir ją lydinčio teroro. Konventas suteikė budeliams visas pilietines teises ir netgi karininkų laipsnius, į budelius uždrausta kreiptis įžeidžiančių žodžiu bourreau (pranc. budelis).


- Miestiečiams budelis galėdavo suteikti įvairių paslaugų. Jis (dažniausiai nelegaliai) prekiavo kūnų dalimis, o taip pat iš jų pagamintais „stebuklingais“ tepalais. Tik iš jo buvo galima nusipirkti, pavyzdžiui, panaudotą kartuvių virvę, kuri, kažkodėl tikėta, galinti atnešti laimę.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą