2015 m. kovo 18 d., trečiadienis

Ietis galvoje

Gregoro Baksio paveikslas – nežinomo XV a. Vokiečių dailininko kūrinys, kuris dabar saugomas Austrijos Insbruke. Paveiksle pavaizduotas po siaubingo sužeidimo išgyvenęs žmogus: ietis jam pradūrė dešinę akį ir išlindo per sprandą.
Kairiajame viršutiniame kampe lotyniškas užrašas: GREGOR. BAXI VNG: NOB – Gregoras Baksis, vengrų dvariškis.

Kur jis buvo sužeistas – nėra aišku, tačiau tai galėjo nutikti turnyre arba tuometinėse kovose su turkais. Pirmą kartą apie šį paveikslą užsimenama 1621 metais.
Kyla klausimas: ar po tokio sužeidimo žmogus galėjo likti gyvas? Neįtikėtina, bet tikriausiai Baksis išgyveno (ar ilgai – irgi nežinia?). Spėjama, kad būtent dėl šio unikalaus atvejo dvariškis ir buvo nutapytas.