2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

Rekrutų sistema carinėje Rusijoje

Ne vienas esame girdėję, kad vienu metu į carinės Rusijos kariuomenę pašauktiems rekrutams tekdavo tarnauti dvidešimt penkerius metus. Tačiau tai, pasirodo, yra niekis su pirminiu Petro I nustatytu tarnybos laikotarpiu iki gyvos galvos.
Iš pat pradžių (bent jau teoriškai) tarnyba buvo privaloma visiems: tiek kilmingiems, tiek prastuomenei. Dvariškiai buvo šaukiami asmeniškai, o štai nekilmingi - kolektyviškai. 

Kadangi pastaroji gyventojų kategorija į jokius „valstybinės prievolės sąrašus“ traukiama nebuvo, reikalavimas pristatyti tam tikrą skaičių naujų karių keltas atskiroms gyventojų bendruomenėms. O Piotras atvyks ar Ivanas - didelio skirtumo nebuvo. Kas eis karo tarnybon – neretai lemdavo burtas, ką pasiųsti iš savo baudžiauninkų tarpo - spręsdavo jų ponas.

Kiek vėliau tarnybos laikas pamažu trumpintas (garsieji dvidešimt penkeri tarnybos metai galiojo nuo 1793 iki 1834 m.), kai kurie visuomenės sluoksniai nuo jos išvis buvo atleisti (pradžioje - kilmingieji, po to pirkliai, dvasininkai, kolonistai, ir tt.). „Rekrutuojama“ paprastai buvo 5 - 10 vyrų iš 1000 gyventojų (5-7 įprastomis sąlygomis, 7-10 - karo atveju). Iš pradžių rekrutų amžius buvo gana neapibrėžtas, po to orientuotasi į 20-35 metų vyrus „be fizinių defektų“. Naujokų ūgis turėjo būti ne mažesnis kaip 155cm.

Į savo tarnybos vietas plačiojoje imperijoje vietas rekrutų būriai dažnai keliaudavo daugybę dienų ar netgi mėnesių, lydimi ginkluotų kazokų ar senų kareivių. Kai kada, siekiant išvengti dezertyravimo, naujokų viršugalviai buvo nuskutami (Petro I -ojo laikais jie ženklinti karšta geležimi įtrinant į žaizdą parako)

Nepaisant rekrutiškos dalios tragizmo, dažnai beteisiam baudžiauninkui tai buvo vienintelė galimybė pakeisti savo gyvenimą, kadangi pašauktasis į kariuomenę jau savaime patekdavo į valstybės išlaikomą profesionalių karių kastą, kuri, nors ir smarkiai ribojo jo laisvę, socialinės hierarchijos požiūriu stovėjo ant aukštesnio laiptelio už visiškai beteisius „cholopus“. Sulaukęs ilgos tarnybos pabaigos karys tapdavo laisvu žmogumi ir buvo atleidžiamas nuo bet kokių mokesčių iždui. Be to, asmeninės laisvės privilegija buvo perduodama jo vaikams ir žmonai.

1874 m. carinėje Rusijoje rekrutų sistema keičiama visuotine karine prievole.

Iliustracija:
N.Neverevas, „Kareivio grįžimas į tėviškę“, 1869 m.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą